Mobiele menu

Optimal postoperative pain management after video-assisted thoracoscopic lung resection

Optimale postoperatieve pijnbestrijding na thoracoscopische longresectie (OPtriAL)

Op dit moment wordt een ruggenprik (‘epiduraal’) gebruikt voor pijnstilling na longoperaties. Deze techniek heeft echter nadelen, onder andere lage bloeddruk, plaatsen van blaaskatheter, spierzwakte van de benen. Hierdoor liggen patiënten langer op bed en herstellen mogelijk trager. De ‘kwaliteit van herstel’ wordt naast pijn bepaald door aspecten zoals zelfstandigheid, voeding en mentaal welbevinden. In dit onderzoek worden twee nieuwe technieken vergeleken voor plaatselijke pijnstilling met de huidige standaard (ruggenprik).

Studie

Het onderzoeken of de nieuwe pijnstillingtechnieken na een kijkoperatie van de long een even goede pijnstilling geven als de ruggenprik, en een betere kwaliteit van herstel hebben.

Verwachte uitkomsten

De nieuwe technieken voor plaatselijke pijnstilling zullen even goed zijn ten aanzien van pijn, maar beter ten aanzien van ‘kwaliteit van herstel’. 


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Kenmerken

Projectnummer:
10140021910007
Looptijd: 87%
Looptijd: 87 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Janssen
Verantwoordelijke organisatie:
Maxima Medisch Centrum