Mobiele menu

Optimale logistiek en patiënten voorkeuren in de acute zorgketen; de huisartsenpost en spoedeisende hulp in één geïntegreerde spoedpost

Op diverse plaatsen in Nederland integreren de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis en de Huisartsen Post (HAP) tot één gezamenlijke spoedpost. Dit zou de kwaliteit van de spoedzorg kunnen verbeteren, de duidelijkheid voor de acute patiënt vergroten en kunnen leiden tot een efficiënter gebruik van personeel en middelen. Niet duidelijk is hoe de optimale inrichting van een geïntegreerde spoedpost er uit ziet en hoe de manier van werken op geïntegreerde spoedpost door de patiënt wordt gewaardeerd. De start van een geïntegreerde spoedpost in Almelo in april 2010 biedt de kans dit te onderzoeken.

Het doel is een optimale inzet van mensen en middelen bij een geïntegreerde spoedpost, rekening houdend met patiëntenstromen, voorkeuren van patiënten en het budget.

Producten

Titel: Organizing acute care: logistics optimization of an integrated emergency post using discrete event simulation
Link: http://www.utwente.nl/mb/orahs2012/ORAHSProgramBook.pdf
Titel: A simulation study of an integrated emergency post.
Link: http://www.utwente.nl/mb/orahs2012/ORAHSProgramBook.pdf
Titel: Integrated Emergency Post
Titel: A generalized simulation model of an integrated emergency post
Link: http://dl.acm.org/
Titel: Patient and community preferences for out-of-hours emergency care using best-worse scaling
Link: http://www.emcongress.org/2011/program.php
Titel: Optimal flow and patient preferences in an acute healthcare chain: the Integrated Emergency Post
Titel: Optimale logistiek in de acute zorgketen; De huisartsenpost en spoedeisende hulp in één geïntegreerde spoedpost.
Link: http://www.acutezorgeuregio.nl/Kennis_centrum/Symposium/
Titel: Organisatie van de acute zorgketen
Link: http://doc.utwente.nl/80616/
Titel: The effects of integrating an emergency department and general practitioner cooperative into one emergency post
Titel: Organisation of acute care in the Netherlands
Link: http://www.utwente.nl/mb/orahs2012/ORAHSProgramBook.pdf
Titel: The Integrated Emergency Post: the solution for ED overcrowding?
Link: http://www.utwente.nl/choir/CHOIRseminar/2013-03-08-CHOIR-seminar.docx/
Titel: Organisation of Acute Care in the Netherlands
Link: http://beta.ieis.tue.nl/Program
Titel: Organisatie van acute zorgketen buiten kantooruren: de voorkeuren van de patiënt
Link: http://www.acutezorgeuregio.nl/Kennis_centrum/Presentaties/
Titel: Tubantia
Titel: Tubantia
Titel: Tubantia
Titel: A generalized simulation model of an integrated emergency post
Auteur: Martijn Mes, Manon Bruens
Magazine: Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference
Titel: Website MB UT
Titel: Website ZGT Almelo
Titel: Nieuwsbrief Onderzoek Spoedpost
Titel: ZGT website
Titel: 112 Netwerk
Link: http://www.regiotwente.nl/images/
Titel: VHN Vereniging Huisartsenposten Nederland Nieuwsbrief 11, December 2012
Titel: Nieuwsbrief van de Unit Zorginnovatie van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde
Titel: ZGT Website
Titel: Website MBT van de UT
Titel: De Twentsche Courant Tubantia, Twente en de Achterhoek
Link: http://www.tctubantia.nl/regio/8746429/
Titel: Vereniging Huisartsenposten Nederland
Link: http://vhn.artsennet.nl
Titel: Nieuwsbrief Onderzoek Spoedpost
Titel: Organizing Acute Care
Titel: Patient and Community preferences for out-of-hours emergency care using best-worst scaling
Titel: Simulating the effect of an Integrated Emergency Post
Titel: Onderzoeksrapport - Spoedpost Almelo. Samenwerking tussen de Huisartsen post en spoedeisende hulp om 24 uur per dag, 7 dagen per week, acute zorg te bieden. Een vergelijkend onderzoek.
Titel: Modeling an integrated emergency post
Titel: Prestatie-indicatoren bij de spoedpost te Almelo, een stakeholderanalyse
Link: http://essay.utwente.nl/61972/1/BScOpdrachtGZW-Reinders-v120820.pdf

Verslagen


Eindverslag

In April 2010 is de Centrale Huisartsenpost Almelo (HAP) geïntegreerd met de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) Almelo in één spoedpost. De Universiteit Twente (UT) heeft samen met de spoedpost onderzocht hoe deze optimaal ingericht kan worden zodat een patiënt zonder onnodige vertraging met een optimale inzet van personeel en middelen bij de juiste zorgverlener terecht komt. Bij de optimale inrichting van de spoedpost wordt rekening gehouden met de voorkeur van belanghebbenden. Patiënten, inwoners van de regio Twente en andere betrokkenen, zoals huisartsen en SEH verpleegkundigen, blijken een duidelijke voorkeur te hebben voor een korte wachttijd. De integratie heeft de doorlooptijden (inclusief wachttijd) verkort van zowel de patiënten op de HAP als op de SEH, mede door de inzet van een verpleegkundig specialist op de HAP.

Met een computersimulatiemodel van de spoedpost is vervolgens gekeken welke organisatie veranderingen leiden tot kortere doorlooptijden. De flexibele inzet van personeel (verpleegkundig specialist of SEH arts) en middelen (kamers en apparatuur) tussen SEH en HAP leiden tot een kortere doorlooptijd, terwijl kosten gedeeld kunnen worden. Het direct inzetten van diagnostiek en het regelen van een ziekenhuisbed verkort voornamelijk de doorlooptijd op de SEH, evenals het gebruik van hetzelfde triage systeem door SEH en HAP.

In het algemeen genomen is het op basis van de doorlooptijd wenselijk om de HAP en SEH te integreren, ook als het aantal patiënten toeneemt. Voor andere regio’s met veel zelfverwijzers levert integratie zelfs nog meer op dan voor Almelo met relatief weinig zelfverwijzers.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
82711011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.J.M. Doggen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Twente