Mobiele menu

Optimalisatie van het multidisciplinaire zorgpad en prospectief cohort onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van clitorale reconstructie na vrouwenbesnijdenis (VGV) bij vrouwen zonder somatische klachten, vergeleken met conservatieve zorg.

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een schadelijke praktijk die de fundamentele rechten van meisjes en vrouwen schendt. Er is een hersteloperatie mogelijk waarbij de clitoris wordt gereconstrueerd. Deze operatie wordt nu vergoed voor vrouwelijk met lichamelijke klachten van de besnijdenis. Voor vrouwen zonder lichamelijke klachten bestaat bezorgdheid of de operatie effectief en veilig is. 

Doel

In dit onderzoek willen we de veiligheid en effectiviteit van de operatie voor besneden vrouwen zonder lichamelijke klachten onderzoeken. Daarbij onderzoeken we kwaliteit van leven, complicaties, seksuele gezondheid, zelfbeeld, zorgvraag, route van verwijzing en indicatiestelling. Een deel van de vrouwen zal na counseling kiezen voor een conservatief traject. We willen in dit project ook uitzoeken wat het beste zorgpad is, zodat iedereen de juiste zorg krijgt. 

De resultaat willen we onder de doelgroep verspreiden via een op te richten nationaal netwerk voor herstelzorg na besnijdenis.

Meer informatie

Lees meer over onderzoek naar vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Kenmerken

Projectnummer:
08490162210002
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %
2023
2028
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
van den Boogaard
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC