Mobiele menu

Optimalisatie van patiëntstromen en afsprakenschema’s op de anderhalve meter poli kliniek.

Projectomschrijving

Uitloop van consulten is een bron van ‘wachttijd’ op de poli, maar niet de enige reden voor een volle wachtkamer. Patiënten die voor een consult bloedonderzoek nodig hebben, moeten het uur, tot de uitslag bekend is, overbruggen. Indien zij deze ‘overbruggingstijd’ doorbrengen in de wachtkamer van de poli kan deze hierdoor vol zitten. Overbruggingstijd en wachttijd bepalen de afsprakenschema’s van patiënten voor zowel de diagnostiek als poli.

Doel

De beschikbare ruimte in de wachtkamer is bepalend voor de capaciteit van de 1,5 meterpolikliniek. Het optimaal inrichten van patiëntstromen is nodig om de maximale capaciteit van de poli te realiseren. Het bovenstaande voorbeeld onderstreept het nut van deze aanpak.

Resultaten

Een interventie is ontwikkeld om de schema’s van een poli te optimaliseren, rekening houdend met de beperkingen van de 1.5 meter maatschappij. De methode, gebaseerd op data-analyse van de case mix van patiënten en wiskundige optimalisatie, is breed inzetbaar in Nederlandse poliklinieken.

Context Organisatie van zorg

Context organisatie van zorg

Dit onderzoek is één van de 10 onderzoeken naar het onderwerp ‘organisatie van zorg’. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve impact gehad op het gehele zorgsysteem in Nederland. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het inrichten van zorg, zodat hoogwaardige kwaliteit van zorg geleverd kan blijven worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuiszorg, als huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Uitvoerende partijen

Universiteit Twente, Sint Maartenskliniek, UMC Utrecht

Producten

Titel: Limited waiting areas in outpatient clinics: an intervention to incorporate the effect of bridging times in blueprint schedules
Auteur: Sander Dijkstra, Maarten Otten, Gréanne Leeftink, Bas Kamphorst, Angelique Olde Meierink, Anouk Heinen, Rhodé Bijlsma, Richard J Boucherie
Magazine: BMJ Open Quality
Titel: De anderhalvemetersamenleving in ziekenhuiswachtkamers
Auteur: Sander Dijkstra, Maarten Otten, Gréanne Leeftink, Bas Kamphorst, Richard Boucherie
Magazine: STAtOR
Titel: Outpatient clinic scheduling with limited waiting area capacity
Auteur: Maarten Otten, Sander Dijkstra, Greanne Leeftink, Bas Kamphorst, Angelique Olde Meierink, Anouk Heinen, Rhode Bijlsma, Richard J. Boucherie
Magazine: Journal of the Operational Research Society

Verslagen


Eindverslag

De beschikbare ruimte in de wachtkamer is bepalend voor de capaciteit van de anderhalve meter polikliniek. Het optimaal inrichten van patiëntstromen is nodig om de maximale capaciteit van de poli te realiseren. Het volgende voorbeeld onderstreept het nut van deze aanpak. Uitloop van consulten is een bron van ‘wachttijd’ op de poli, maar niet de enige reden voor een volle wachtkamer. Patiënten die voor een consult bloedonderzoek nodig hebben moeten het uur tot de uitslag bekend is overbruggen. Indien zij deze ‘overbruggingstijd’ doorbrengen in de wachtkamer van de poli kan deze hierdoor vol zitten. Overbruggingstijd en wachttijd bepalen de afsprakenschema’s van patiënten voor zowel diagnostiek als poli. Een interventie is ontwikkeld om de schema’s van een poli te optimaliseren rekening houdend met de beperkingen van de 1.5 meter maatschappij. De methode, gebaseerd op data-analyse van de case mix van patiënten en wiskundige optimalisatie, is breed inzetbaar in Nederlandse poliklinieken.

Samenvatting van de aanvraag

Opschalen van de electieve gezondheidszorg, rekening houdend met de regels van de anderhalve meter maatschappij, vraagt om een nieuwe strategie voor het gebruik van de beschikbare ruimte. Dit is in het bijzonder van belang op de polikliniek, waar de beschikbare ruimte in de wachtkamer en overige beschikbaar gemaakte ruimtes de beperkende factor is voor het aantal patiënten dat per dag kan worden gezien. Het aantal patiënten dat voor een consult aanwezig is op de poli kan worden beperkt door inzet van consulten op afstand (telefoon / video). Aan een deel van de patiënten kan alleen (kwalitatief goede) zorg worden verleend als het consult fysiek op de polikliniek plaatsvindt. Voor de organisatie van deze stroom is het van belang om te bepalen hoeveel wachtplaatsen voor de anderhalve meter poli beschikbaar zijn, en vervolgens te bepalen hoeveel patiënten per dag fysiek gezien kunnen worden indien de patiëntpaden optimaal worden ingericht. Dit project start met analyse en optimalisatie van de patiëntenstorm voor vier poliklinieken van de Sint Maartenskliniek (reumatologie, orthopedie) en het UMCU (oncologie, haematologie). De karakteristieken van deze poliklinieken zijn vergelijkbaar met een breed scala aan poliklinieken: gezamenlijke wachtruimte voor een polikliniek op afspraak, meerdere afspraken op een dag, aanvullend onderzoek (eventueel op inloop) voorafgaand of volgend aan de afspraak op een andere afdeling. Optimaliseren van deze gezamenlijke capaciteit (Integraal Capaciteitsmanagement) is nodig om de maximale capaciteit van de poli te kunnen benutten en daarmee de electieve zorg op niveau te kunnen realiseren. Dit is zeer urgent, omdat momenteel de electieve zorg wordt opgeschaald, en speelt niet alleen voor de vier poliklinieken van de Sint Maartenskliniek (reumatologie, orthopedie) en het UMCU (oncologie, haematologie) die deelnemen in dit project, maar ook voor de overige poliklinieken van deze ziekenhuizen en andere ziekenhuizen in Nederland.

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.J. Boucherie
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Twente