Mobiele menu

Optimaliseren schouderzorg door versterking in de eerste lijn en betere samenwerking met de tweede lijn

Projectomschrijving

Bij onderzoek en behandeling van schouderklachten interfereren een veelvoud van factoren met elkaar tot de pijnervaring van de patiënt met bijhorende gevolgen voor belemmeringen in het dagelijks leven, op het werk, school en bij sport.

Werkwijze

Schouder Centrum Nijmegen werkt hieraan door een duidelijk klinisch kader voor mensen met schouderklachten te hanteren. Essentieel voor de SCN-werkwijze is verder de interprofessionele samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden. Het doel van Zinnige Zorg is om chronische schouderklachten te voorkomen, doorverwijzingen te verbeteren, onnodige doorverwijzingen te verminderen en de patiënttevredenheid te verhogen. Daarnaast is het doel om meer aandacht en begrip te krijgen voor de invloed van emoties, cognities en de omgeving op het klachtenbeeld van de patiënt.

E-health aanvulling (projectnummer: 10100022022002)

Ondersteuning Zinnige Zorg bij (Chronische) Schouderklachten met e-health

Bij onderzoek en behandeling van schouderklachten interfereren een veelvoud van factoren met elkaar tot de pijnervaring van de patiënt met bijhorende gevolgen voor belemmeringen in het dagelijks leven, op het werk, op school en bij sport. Schouder Centrum Nijmegen werkt hieraan door een duidelijk klinisch kader voor mensen met schouderklachten te hanteren. Essentieel voor de SCN-werkwijze is verder de interprofessionele samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden.

Met de bijdrage van ZonMw kunnen wij de online intake voor patiënten verbeteren en krijgen patiënten via Physitrack opdrachten specifiek voor hun klachten. Ook werken we aan adequate gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Ten slotte leiden we e-health ambassadeurs op die hun collega’s in het SCN-netwerk kunnen ondersteunen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Schouder Centrum Nijmegen (SCN) is ontstaan uit persoonlijke betrokkenheid van professionals om de juiste zorg te kunnen leveren en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met (chronische) schouder problemen. Patiënten die we binnen het Schouder Centrum Nijmegen de afgelopen jaren hebben gezien met schouderklachten geven veelvuldig aan dat zij een onnodig lange weg hebben gevolgd voordat zij de juiste zorg hebben gekregen. Deze patiënten geven het volgende beeld: • er achteraf gezien onnodig vaak werd doorverwezen naar de orthopeed die hen in veel gevallen terug verwees naar de fysiotherapeut waar ze vandaan kwamen • niet alle fysiotherapeuten zich voldoende hadden gespecialiseerd in onderzoek en de behandeling van mensen met schouderklachten, omdat dit geen of onvoldoende resultaat gaf en dit later wel bij een gespecialiseerde fysiotherapeut wel tot een bevredigend resultaat leidde. • er bij een aanzienlijk deel van de mensen met langdurige schouderklachten achteraf gezien onvoldoende aandacht was geweest voor de belemmerende invloed van emoties, cognities en de omgeving op het klachtenbeeld van deze patiënt. Nieuwe inzichten en mogelijkheden m.b.t. bewegen, pijn, controle en zelfmanagement, gaf hen mede een bevredigender resultaat. Orthopeden binnen het SCN geven aan dat 70% van de schouder patiënten die zij op hun poli zien geen medisch specialistische behandeling nodig heeft en weer teruggestuurd worden naar de eerstelijns fysiotherapeut waar ze vandaan komen. Het Schouder Centrum Nijmegen staat al jaren voor optimale behandeling voor de individuele patiënt . Om dit te onderbouwen en dit op grotere schaal te kunnen gaan organiseren, hebben we naar mogelijkheden gezocht om dit proces verder te professionaliseren. Hiervoor is financiële ondersteuning noodzakelijk. Vanuit het programma Versterking Eerste lijn van VGZ is voorzien in het aanstellen van een programma manager. Dit project heeft als belangrijkste doel de door de veranderde inrichting van dit zorgproces ook in de financiering en organisatie van zorg goed te formuleren, onderhandelen en borgen. CZ en Menzis hebben aangegeven dit project ook te willen ondersteunen met hun data.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100022020002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Kreutzer
Verantwoordelijke organisatie:
Fysio Novio