Mobiele menu

Optimaliseren van (digitale) ondersteuning en zorg voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals wonend en werkend in de thuissituatie

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het realiseren van integrale samenwerking en een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning & zorg voor thuiswonende ouderen met dementie & hun mantelzorger.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Het huidige netwerk bestaat uit zorgorganisaties (Carintreggeland, Alerta, Zorggroep Sint Maarten,TMZ), gemeenten (Samen14), onderwijs- en kennisorganisaties (ROC van Twente, Saxion en Universiteit Twente) en zorgverzekeraar (Menzis).

Doel en aanpak project

Het doel van Vitaal Oud is een breed en passend netwerk realiseren, gericht op het optimaliseren van (digitale) ondersteuning en zorg voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals in de thuissituatie. In het project worden ervaringen, best-practices en (wetenschappelijke) kennis uitgewisseld door in gesprek te gaan met mensen met dementie, hun mantelzorgers, professionals en bestuurders. Het doel is om te komen tot een gezamenlijke doelstelling en ambitie van het netwerk, waarbij we aansluiten bij bestaande initiatieven. Ook wordt een plan van aanpak opgesteld hoe, wanneer en met wie wij onze doelstelling en ambitie gaan realiseren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Vitaal Twente is een initiatief van Carintreggeland, GGD, Menzis, ROC van Twente, Roessingh Research and Development, de 14 Twentse gemeenten, Saxion, Universiteit Twente en Ziekenhuisgroep Twente. In de loop van 2017 is de samenwerking geformaliseerd door de oprichting van Stichting Vitaal Twente en kende VWS als eerste aan Vitaal Twente de subsidie voor preventiecoalities toe. Inmiddels is het aantal partners uitgebreid met TriviumMeulenbeltZorg, Medlon, Zorggroep Sint Maarten en het Medisch Spectrum Twente. Ook is het netwerk uitgebreid richting de eerste lijn met het aansluiten van de Federatie Eerstelijns Zorg Almelo en de KNGF. Vitaal Twente ondersteunt inwoners bij het vergroten van de regie op hun eigen vitaliteit met de nadruk op technologische innovaties. Dit zorgt voor verlaging van de zorgkosten voor ouderen en chronisch zieken en verbetering van de kwaliteit van zorg. Vanaf 2020 werken de partners van Vitaal Twente samen aan 3 programma’s gericht op: - Technologische ondersteunende leefstijlcoaching; - Vitaliteitscheck in de buurt; - Zorg en welzijn in eigen leefomgeving. Voor deze aanvraag ligt de focus op het programma ‘Zorg en welzijn in eigen leefomgeving’. Dit programma sluit aan bij de kennis- en innovatieagenda Gezondheid en Zorg (Health Holland, 2019). Met name bij deelmissie II ‘In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.’ (Health Holland, 2019) en deelmissie IV ‘In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.’ (Health Holland, 2019). Sociale innovatie en technologische innovatie worden expliciet benoemd als middelen om deze missies te bereiken. Binnen het programma ‘Zorg en welzijn in eigen leefomgeving’ wordt gestart met de doelgroep ‘Dementie’ vanwege de complexe problematiek en grote impact op het informele en formele netwerk van mensen. Mantelzorgers hebben hierbij een essentiële rol. Het vraagstuk waar we ons op gaan richten is: hoe kunnen we mantelzorgers ondersteunen met (bestaande) technologische tools en hoe kunnen wij het netwerk van informele en formele zorgverleners versterken? Hierbij richten wij ons op preventie (bijv. hoe kunnen we overbelasting voorkomen) en een brede benadering vanuit de domeinen welzijn en zorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005074
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. Ketelaar
Verantwoordelijke organisatie:
Saxion