Mobiele menu

Optimaliseren van goed gebruik van geneesmiddelen door dialysepatiënten: het ontwikkelen en implementeren van doseringsadviezen én een patiëntbegeleidingsprogramma

In Nederland zijn ongeveer 6.500 dialysepatiënten. Deze patiënten gebruiken veel medicijnen (11-13 per dag). Dialyse kan invloed hebben op de werking van een medicijn. Medicijnen kunnen daardoor minder werkzaam of onwerkzaam worden of juist te sterk werken waardoor bijwerkingen ontstaan. Dat verschilt per medicijn.

Resultaten
De KNMP heeft in dit project voor 235 medicijnen uitgezocht welke dosering geschikt is bij dialyse. Hier zijn vervolgens adviezen voor gemaakt. Artsen en apothekers kunnen die raadplegen via hun computersysteem. Zo kunnen ze bij dialysepatiënten de juiste medicijndosering kiezen.

Verder is er een brochure met medicijnlijst ontwikkeld voor nierpatiënten. Dat heeft de Nierstichting gedaan samen met Nierpatiënten Vereniging Nederland en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Met deze informatie leren patiënten bewuster met hun medicijnen om te gaan. Zo raken ze beter betrokken bij hun behandeling. Van de brochure is ook een animatie gemaakt.
Beter medicijngebruik kan de levenskwaliteit van nierpatiënten verhogen en zorgkosten besparen.

---

Het aantal patiënten dat dialyseert is in 15 jaar toegenomen met 42% (van 4556 naar 6463). Dialysepatiënten gebruiken veel geneesmiddelen (11-13 per dag). Dialyse heeft invloed op het effect van een geneesmiddel. Een onjuiste dosering kan bijwerkingen veroorzaken of onvoldoende werkzaam zijn. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen.

Doel
Doel van dit project is het verbeteren van het geneesmiddelgebruik bij dialysepatiënten. Dit wordt bewerkstelligd door het ontwikkelen van doseringsadviezen, patiëntenvoorlichting en een checklist voor zorgverleners.
De adviezen dragen bij aan zorg op maat en patiëntveiligheid, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.

Specifieke voorlichting over geneesmiddelgebruik bevordert de zelfredzaamheid en zorgt voor veilig en effectief medicijngebruik. Samen met dialysepatiënten wordt beeldmateriaal ontwikkeld.

Een checklist voor zorgverleners bevordert zorg op maat voor de dialysepatiënt. De checklist van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven staat daarvoor model.

Meer informatie

Producten

Titel: Animatie_Nierstichting_LinkedIn
Auteur: Nierstichting
Titel: Animatie_Nierstichting_Facebook
Auteur: Nierstichting
Titel: Eerste doseringsadviezen voor dialysepatiënten beschikbaar
Auteur: M. de Leeuw
Link: http://www.knmp.nl/nieuws/eerste-doseringsadviezen-voor-dialysepatienten-beschikbaar
Titel: Brochure_NVN_Nieuwsbericht
Auteur: NVN
Titel: Brochure en scholing_Nierstichting_Nierzine
Auteur: Nierstichting
Titel: Animatie_NVN_nieuwsbericht
Auteur: Nierstichting
Titel: Animatie_Nierstichting_Nieuwsbericht
Auteur: Nierstichting
Titel: Brochure_NVN_Wisselwerking
Auteur: NVN
Titel: Brochure en scholing_Nierstichting_Persbericht
Auteur: Nierstichting
Titel: BMN_Catharina_HaCaSpect
Auteur: Nierstichting/Catharina Ziekenhuis
Titel: Doseringsadviezen KNMP verbeteren medicatiebewaking bij dialyse
Auteur: KNMP (Marc de Leeuw)
Link: http://bit.ly/2hk05Bo
Titel: Animatie_Nierstichting_Twitter
Auteur: Nierstichting
Titel: Medicijngebruik door dialysepatiënten veilig(er) maken!
Auteur: M. de Leeuw B. Wensveen
Titel: BMN_Catharina_Presentatie_KNMP-congres
Auteur: M. Kerskes
Titel: BMN_Catharina_Presentatie scholing 01
Auteur: Catharina Ziekenhuis
Titel: BMN_Catharina_Presentatie scholing 02
Auteur: Catharina Ziekenhuis
Titel: BMN_Catharina_Presentatie_scholing 03
Auteur: Catharina Ziekenhuis
Titel: BMN_Catharina_Werkboek
Auteur: Catharina Ziekenhuis
Titel: KNMP Kennisdocument Geneesmiddelen en dialyse
Auteur: Marc de Leeuw
Link: http://bit.ly/2zFwZ76
Titel: BMN_Catharina_Scholingsplan
Auteur: Catharina Ziekenhuis
Titel: BMN_Catharina_Videoscholing
Auteur: Catharina Ziekenhuis
Titel: Doseringsadviezen bij dialyse vergroten medicatieveiligheid
Auteur: Marc de Leeuw
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Link: http://bit.ly/2zsLDvs
Titel: Adviezen voor penicillines en aminoglycosiden gereed
Auteur: Marc de Leeuw
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Link: http://bit.ly/2zqEFt2
Titel: Animatie
Auteur: Nierstichting
Titel: Doseringsadviezen bij dialysepatienten in de G-Standaard
Auteur: M. de Leeuw B. Wensveen
Link: http://www.g-standaard.nl/

Verslagen


Eindverslag

In Nederland zijn ongeveer 6.500 dialysepatiënten. Deze patiënten gebruiken veel medicijnen (11-13 per dag). Dialyse kan invloed hebben op de werking van een medicijn. Medicijnen kunnen daardoor minder werkzaam of onwerkzaam worden of juist te sterk werken waardoor bijwerkingen ontstaan. Dat verschilt per medicijn.

Daarom heeft de KNMP in dit project voor 235 medicijnen uitgezocht welke dosering geschikt is bij dialyse. Hier zijn vervolgens adviezen voor gemaakt. Artsen en apothekers kunnen die raadplegen via hun computersysteem. Zo kunnen ze bij dialysepatiënten de juiste medicijndosering kiezen.

Verder is er een brochure met medicijnlijst ontwikkeld voor nierpatiënten. Dat heeft de Nierstichting gedaan samen met Nierpatiënten Vereniging Nederland en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Met deze informatie leren patiënten bewuster met hun medicijnen om te gaan. Zo raken ze beter betrokken bij hun behandeling. Van de brochure is ook een animatie gemaakt.
Beter medicijngebruik kan de levenskwaliteit van nierpatiënten verhogen en zorgkosten besparen.

Het aantal patiënten dat dialyseert is in 15 jaar toegenomen met 42% (van 4556 naar 6463). Dialysepatiënten gebruiken veel geneesmiddelen (11-13 per dag). Dialyse heeft invloed op het effect van een geneesmiddel. Een onjuiste dosering kan bijwerkingen veroorzaken of onvoldoende werkzaam zijn. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen.

Het doel van dit project is het verbeteren van het geneesmiddelgebruik bij dialysepatiënten. Dit wordt bewerkstelligd door het ontwikkelen van doseringsadviezen, patiëntenvoorlichting en een checklist voor zorgverleners.
De adviezen dragen bij aan zorg op maat en patiëntveiligheid, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.

Specifieke voorlichting over geneesmiddelgebruik bevordert de zelfredzaamheid en zorgt voor veilig en effectief medicijngebruik. Samen met dialysepatiënten wordt beeldmateriaal ontwikkeld.

Een checklist voor zorgverleners bevordert zorg op maat voor de dialysepatiënt. De checklist van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven staat daarvoor model.

Kenmerken

Projectnummer:
836044005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Journée-Gilissen
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie