Mobiele menu

Optimaliseren van toeleiding van Flevolandse ouderen naar erkende valpreventie interventies: een ontwikkelproject

Gemeenten krijgen de taak om valpreventie aan te bieden aan inwoners van 65 jaar en ouder. In Flevoland is recent een regionale inventarisatie uitgevoerd en een structuur gebouwd rondom valpreventie (www.positiefouderworden.nl). Hiervoor is samengewerkt met gemeenten in een regionale stuurgroep en lokale domeinoverstijgende werkgroepen. In het huidige project staat het optimaliseren van de toeleiding van ouderen naar het aanbod van lokale erkende valpreventie interventies centraal. Door kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te verzamelen halen we inzichten, ervaringen en behoeften op bij ouderen en ketenpartners. Vervolgens worden, met deze stakeholders, materialen ontwikkeld voor een toolbox ‘toeleiding naar Flevolandse valpreventie interventies’. Door actieve deelname aan het landelijk leernetwerk valpreventie willen we kennis en ervaringen uitwisselen, dit integreren in ons Flevolands project en de kennisfunctie van de GGD versterken.

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. G.A.R. Zijlstra
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Flevoland