Mobiele menu

Optimalization of Eculizumab/Soliris® treatment in patients with atypical hemolytic uremic syndrome by means of individually-tailored, personalized therapy.

Bij de nierziekte atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) ontstaan bloedstolsels in de kleine bloedvaatjes van de nieren. Patiënten krijgen bloedarmoede, een tekort aan bloedplaatjes, en de nieren raken beschadigd. Dit leidt tot nierfalen. aHUS is een zeldzame aandoening, met jaarlijks 5 tot 10 nieuwe patiënten in Nederland, zowel onder kinderen als volwassenen. Patiënten kunnen worden behandeld met het dure geneesmiddel eculizumab. Met deze behandeling herstellen de aangedane kleine bloedvaten in de nier, waardoor de bloedstolsels in deze bloedvaten verdwijnen.

Resultaten

Mede vanwege de hoge prijs van eculizumab startten nefroloog Jack Wetzels en kinderarts-nefroloog Nicole van de Kar van het Radboudumc samen met de aHUS-werkgroep en Nierpatiënten Vereniging Nederland een landelijke studie (CUREiHUS) naar het verkorten van het toedienen van eculizumab. Hiervoor is bij de start een behandelrichtlijn opgezet die in dit onderzoek gebruikt werd. De studie leidde tot goede resultaten: bij de meeste patiënten kan toediening na 3 maanden worden gestopt, en bij een terugval weer veilig worden gestart. 
Essentieel hierbij zijn goede instructies voor patiënten om een terugval tijdig te herkennen, bereikbaarheid van het behandelteam en regie en concentratie van kennis in een expertisecentrum en landelijke werkgroep. 

Ook is gebleken dat bij diegenen die het geneesmiddel langer nodig hebben, de tijd tussen 2 toedieningen kan worden verruimd. Het terughoudende gebruik is niet alleen mogelijk en veilig, maar tevens kosteneffectief. Er is 70 procent aan kosten bespaard – ruim 50 miljoen euro in vier jaar. 
Tot slot zijn er door de CUREiHUS studie nieuwe inzichten gekregen in deze zeldzame ziekte.

Conclusie

Levenslang gebruik van het weesgeneesmiddel eculizumab is niet nodig bij de zeldzame nierziekte aHUS. De meeste patiënten hebben al baat bij 3 maanden behandeling. De levenslange behandeling die de fabrikant adviseerde, wat tot 450.000 euro per persoon per jaar kost, is dus niet noodzakelijk. 
Met deze kortere behandeling wordt per jaar 12,5 miljoen euro bespaard. 
 

Samenvatting bij start

Het atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) is een zeldzame, maar zeer ernstige nierziekte. Zonder behandeling overlijdt 25% van de patiënten in de acute fase en ontwikkelt meer dan 50% nierfalen. De incidentie wordt geschat op 1/2.000.000, met ongeveer 10 nieuwe patiënten per jaar in Nederland.

In 2012 is het eerste medicijn, eculizumab, voor de behandeling van aHUS op de markt gekomen. Dit medicijn is duur en kost €250.000,- per volwassene op jaarbasis. Het is echter niet bekend hoe de effectiviteit van de behandeling het beste gecontroleerd kan worden en of de behandeling bij sommige patiënten misschien zelfs verantwoord gestaakt kan worden.

In dit project zal worden gekeken of de dosering van eculizumab bij aHUS-patiënten (op geleide van spiegels en effectiviteit) aangepast kan worden. Dit zal leiden tot nieuwe richtlijnen voor de behandeling van aHUS, een verhoging van de kwaliteit van leven en een drastische kostenbesparing (€1,5 miljoen per jaar).
 

In de media

Producten

Titel: Management of aHUS in Kidney transplant patients: Eculizumab for all and forever?
Auteur: Duineveld C et al
Titel: Enough is enough: targeted therapy in atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS). The results of the CUREiHUS study in perspective
Auteur: van de Kar N
Titel: Improved early treatment response of eculizumab with a patient-friendly dosing scheme in adult patients with atypical hemolytic uremic syndrome
Auteur: ter Avest M et al,
Titel: Werkbezoek Min Kuijpers aan Radboudumc met als topic Zeldzame ziekten Resultaten CUREiHUS studie
Auteur: N van de Kar
Titel: COVID-19 Vaccination and Atypical Hemolytic Uremic Syndrome
Auteur: Romy N. Bouwmeester, Esther M.G. Bormans, Caroline Duineveld, Arjan D. van Zuilen, AE van de Logt, Jack F.M. Wetzels, Nicole C. A. J. van de Kar
Titel: STEC HUS in adults: an under recognized cause of thrombotic microangiopathy
Auteur: Duineveld C et al
Titel: Update CUREiHUS study
Auteur: van de Kar N en Bouwmeester R
Titel: Restrictive regimen with orphan drug eculizumab
Auteur: van de Kar N
Titel: CUREiHUS study: Eculizumab discontinuation in aHUS
Auteur: Bouwmeester
Titel: CUREiHUS study, first results
Auteur: Bouwmeester R
Titel: Update CURE-i-HUS
Auteur: van de Kar
Link: https://www.ahusallianceaction.org/atypical-hus-in-the-netherlands/
Titel: Hoe om te gaan met dure Geneesmiddelen
Auteur: Wijnsma K en Duineveld C
Titel: Werkbezoek aan Zorgverzekeraars Nederland , Zeist Presentatie data CUREiHUS studie
Auteur: van de Kar N, Wetzels J
Titel: Pharmo-Dynamica eculizumab
Auteur: ter Heine R
Link: https://www.ahusallianceaction.org/atypical-hus-in-the-netherlands/
Titel: Recurrence of Atypical HUS after kidney transplantation: a prospective cohort study
Auteur: Duineveld C et al
Titel: Eculizumab discontinuation in aHUS
Auteur: Bouwmeester R
Titel: Measuring Eculizumab levels in blood
Auteur: Volokhina E
Link: https://www.ahusallianceaction.org/atypical-hus-in-the-netherlands/
Titel: Addressing the unmet needs in the management of complement-mediated kidney diseases in children
Auteur: van de Kar N
Titel: Dosing suggestions for improved treatment response to eculizumab in patients with aHUS
Auteur: ter Avest M, et al
Titel: Dosing suggestions for improved treatment response to eculizumab in patients with aHUS
Auteur: ter Heine R et al,
Titel: Enough is enough: targeted therapy in atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS). The results of the CUREiHUS study in perspective
Auteur: van de Kar N
Titel: Atypical hemolytic uremic sndrome in pregnancy
Auteur: Duineveld C
Titel: Gepast gebruik eculizumab in atypische hemolytisch uremisch syndroom
Auteur: N van de Kar
Titel: Eculizumab therapy monitoring residual hemolysis in alternative pathway test is not caused by C5 activity
Auteur: Volokhina E et al
Titel: Results CUREiHUS study
Auteur: Bouwmeester R and Duineveld C
Titel: Targeting complement in glomerular diseases
Auteur: N van de Kar
Titel: aHUS and eculizumab discontinuation, Results of the CUREiHUS study
Auteur: Bouwmeester R
Titel: The results of the CUREiHUS study
Auteur: Bouwmeester R
Titel: Results of the CUREiHUS for kidney transplant patients
Auteur: Duineveld C
Titel: aHUS and CUREiHUS study
Auteur: van de Kar N
Titel: The Dutch approach: aHUS and CUREiHUS study
Auteur: van de Kar N
Titel: National observational study monitoring the restrictive regimen of eculizumab therapy in aHUS in the Netherlands
Auteur: Bouwmeester R
Titel: HUS: Typical and Atypical
Auteur: van de Kar N
Titel: Restrictive eculizumab regimen in patients with atypical HUS in the Netherlands: an annual update from the CUREiHUS study
Auteur: Wijnsma K et al
Titel: Dose optimalization of subcutaneous ravulizumab is predicted to yield significant savings and to improve patient-friendliness
Auteur: ter Avest M, et al
Titel: Suboptimal dosing of initial eculizumab therapy in Atypical Hemolytic Uremic Syndrome?
Auteur: Duineveld C et al
Titel: Early Eculizumab Withdrawal in patients with aHUS in native kidneys is Safe and Cost-Effective
Auteur: R.N. Bouwmeester1, C. Duineveld2, K.L. Wijnsma1, F.J. Bemelman*, J.W. van der Heijden*, J.A.E. van Wijk*, A.H.M. Bouts*, J. van de Wetering*, E. Dorresteijn*, S.P. Berger*, V. Gracchi*, A.D. van Zuilen*, M.G. Keijzer-Veen*, A.P.J. de Vries*, R.W.G. van Rooij*, F.A.P.T. Engels*, W. Altena3, R. de Wildt3, E. van Kempen3, E.M. Adang4, M. ter Avest5, R. ter Heine5, E.B. Volokhina1, L.P.W.J. van den Heuvel1, J.F.M. Wetzels2*, N.C.A.J. van de Kar1
Titel: HUS and CUREiHUS in the Netherlands
Auteur: N van de Kar
Titel: Outcome of first relapse after eculizumab withdrawal in Atypical Hemolytic Uremic syndrome: the CUREiHUS study
Auteur: Duineveld C et al
Titel: Gepast gebruik eculizumab in atypisch hemolytisch uremisch syndroom
Auteur: N van de Kar
Titel: hoe om te gaan met dure geneesmiddelen? Onder zoek naar optimaal gebruikschema houdt zorg betaalbaar
Auteur: Duineveld C et al
Titel: The Dutch approach in treatment aHUS
Auteur: N van de Kar
Titel: My rare disease – Our care
Auteur: N van de Kar en W Altena
Titel: Pregnancy and Eculizumab
Auteur: Duineveld C
Link: https://www.ahusallianceaction.org/atypical-hus-in-the-netherlands/
Titel: CUREiHUS study
Auteur: Bouwmeester R
Titel: Early Eculizumab Withdrawal in patients with aHUS in native kidneys is Safe and Cost-Effective
Auteur: R.N. Bouwmeester1, C. Duineveld2, K.L. Wijnsma1, F.J. Bemelman*, J.W. van der Heijden*, J.A.E. van Wijk*, A.H.M. Bouts*, J. van de Wetering*, E. Dorresteijn*, S.P. Berger*, V. Gracchi*, A.D. van Zuilen*, M.G. Keijzer-Veen*, A.P.J. de Vries*, R.W.G. van Rooij*, F.A.P.T. Engels*, W. Altena3, R. de Wildt3, E. van Kempen3, E.M. Adang4, M. ter Avest5, R. ter Heine5, E.B. Volokhina1, L.P.W.J. van den Heuvel1, J.F.M. Wetzels2*, N.C.A.J. van de Kar1
Titel: Eculizumab discontinuation in aHUS
Auteur: Bouwmeester R
Titel: Restrictive eculizumab regimen in patients with atypical HUS in the Netherlands: an annual update from the CUREiHUS study
Auteur: Wijnsma K et al
Titel: Eculizumab discontinuation in aHUS. Results of the CUREiHUS study
Auteur: Bouwmeester R
Titel: Outcome of atypical haemolytic uraemic syndrome relapse after eculizumab withdrawal
Auteur: Duineveld C, Bouwmeester R, van der Heijden JW, Berger SP, van de Kar NCAJ, Wetzels JFM; Dutch aHUS Working Group.
Magazine: Clinical Kidney Journal
Begin- en eindpagina:
Titel: The potential of individualized dosing of ravulizumab to improve patient-friendliness of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria treatment at reduced costs
Auteur: Ter Avest M, Langemeijer SMC, Schols SEM, Burger DM, van de Kar NCAJ, Blijlevens NMA, Kievit W, Ter Heine R.
Magazine: British Journal of Clinical Pharmacology
Titel: Eculizumab impairs killing of Neisseria meningitidis serogroup B in atypical hemolytic uremic syndrome patients vaccinated with MenB-4C
Auteur: Bryan van den Broek, Michiel van der Flier, Nicole C A J van de Kar, Jack F M Wetzels, Marien I de Jonge, Ronald de Groot, Kioa L Wijnsma, Jeroen D Langereis
Magazine: Kidney International
Begin- en eindpagina:
Titel: Eculizumab is a safe and effective treatment in pediatric patients with atypical hemolytic uremic syndrome
Auteur: Greenbaum LA, Fila M, Ardissino G, Al-Akash SI, Evans J, Henning P, Lieberman KV, Maringhini S, Pape L, Rees L, van de Kar NC, Vande Walle J, Ogawa M, Bedrosian CL, Licht C.
Magazine: Kidney International
Begin- en eindpagina:
Titel: Pharmacology, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Eculizumab, and Possibilities for an Individualized Approach to Eculizumab
Auteur: Wijnsma, Kioa Lente, ter Heine, Rob, Moes, Dirk Jan A. R., Langemeijer, Saskia, Schols, Saskia E. M., Volokhina, Elena. B., van den Heuvel, Lambertus P., Wetzels, Jack F. M., van de Kar, Nicole C. A. J., Brüggemann, Roger J.
Magazine: Clinical Pharmacokinetics
Begin- en eindpagina:
Titel: Eculizumab Dosing Regimen in Atypical HUS: Possibilities for Individualized Treatment
Auteur: Volokhina, E, Wijnsma, K, van der Molen, R, Roeleveld, N, van der Velden, T, Goertz, J, Sweep, F, Brüggemann, RJ, Wetzels, J, van de Kar, N, van den Heuvel, L
Magazine: Clinical Pharmacology and Therapeutics
Begin- en eindpagina:
Titel: Placental passage of eculizumab and complement blockade in a newborn
Auteur: Duineveld, Caroline, Wijnsma, Kioa L., Volokhina, Elena B., van den Heuvel, L.P. (Bert), van de Kar, Nicole C.A.J., Wetzels, Jack F.M.
Magazine: Kidney International
Begin- en eindpagina:
Titel: Case Report: Variable Pharmacokinetic Profile of Eculizumab in an aHUS Patient
Auteur: Bouwmeester RN, Ter Avest M, Wijnsma KL, Duineveld C, Ter Heine R, Volokhina EB, Van Den Heuvel LPWJ, Wetzels JFM, van de Kar NCAJ.
Magazine: Frontiers in Immunology
Titel: Sensitive, reliable and easy-performed laboratory monitoring of eculizumab therapy in atypical hemolytic uremic syndrome
Auteur: Volokhina EB, van de Kar NC, Bergseth G, van der Velden TJ, Westra D, Wetzels JF, van den Heuvel LP, Mollnes TE
Magazine: Clinical Immunology
Begin- en eindpagina:
Titel: Early Eculizumab Withdrawal in patients with aHUS in native kidneys is Safe and Cost-Effective: results of the CUREiHUS study.
Auteur: R.N. Bouwmeester, C. Duineveld, K.L. Wijnsma, F.J. Bemelman, J.W. van der Heijden, J.A.E. van Wijk, A.H.M. Bouts, J. van de Wetering, E. Dorresteijn, S.P. Berger, V. Gracchi, A.D. van Zuilen, M.G. Keijzer-Veen, A.P.J. de Vries, R.W.G. van Rooij, F.A.P.T. Engels, W. Altena, R. de Wildt, E. van Kempen, E.M. Adang, M. ter Avest, R. ter Heine, E.B. Volokhina, L.P.W.J. van den Heuvel, J.F.M. Wetzels, N.C.A.J. van de Kar.
Magazine: Kidney International
Begin- en eindpagina:
Titel: Dose optimalization of subcutaneous ravulizumab is predicted to yield significant savings and to improve patient friendliness
Auteur: Ter Avest M, Langemeijer SMC, Blijlevens NMA, van de Kar NCAJ, Ter Heine R.
Magazine: British Journal of Clinical Pharmacology
Titel: Development and Pretesting of a Questionnaire to Assess Patient Experiences and Satisfaction with Medications (PESaM Questionnaire)
Auteur: Kimman, Merel L., Rotteveel, Adrienne H., Wijsenbeek, Marlies, Mostard, Rémy, Tak, Nelleke C., van Jaarsveld, Xana, Storm, Marjolein, Wijnsma, Kioa L., Gelens, Marielle, van de Kar, Nicole C. A. J., Wetzels, Jack, Dirksen, Carmen D.
Magazine: The patient
Begin- en eindpagina:
Titel: Proposal for individualized dosing of eculizumab in atypical hemolytic uremic syndrome: patient friendly and cost-effective
Auteur: Ter Avest M, Bouwmeester RN, Duineveld C, Wijnsma KL, Volokhina EB, van den Heuvel LPWJ, Burger DM, Wetzels JFM, van de Kar NCAJ, Ter Heine R; CUREiHUS study group.
Magazine: Nephrology, Dialysis and Transplantation
Titel: Living Donor Kidney Transplantation in Atypical Hemolytic Uremic Syndrome: A Case Series
Auteur: Duineveld C, Verhave JC, Berger SP, van de Kar NCAJ, Wetzels JFM.
Magazine: American Journal of Kidney Disease
Begin- en eindpagina:
Titel: Atypical hemolytic uremic syndrome and C3 glomerulopathy: conclusions from a "Kidney Disease: Improving Global Outcomes" (KDIGO) Controversies Conference
Auteur: Goodship TH, Cook HT, Fakhouri F, Fervenza FC, Frémeaux-Bacchi V, Kavanagh D, Nester CM, Noris M, Pickering MC, Rodríguez de Córdoba S, Roumenina LT, Sethi S, Smith RJ; Conference Participants.
Magazine: Kidney International
Begin- en eindpagina:
Titel: The complement component C5 is not responsible for the alternative pathway activity in rabbit erythrocyte hemolytic assays during eculizumab treatment
Auteur: van den Heuvel LP, van de Kar NCAJ, Duineveld C, Sarlea A, van der Velden TJAM, Liebrand WTB, van Kraaij S, Schjalm C, Bouwmeester R, Wetzels JFM, Mollnes TE, Volokhina EB.
Magazine: Cellular Immunology
Begin- en eindpagina:
Titel: Nierpatiënt hoeft medicijn niet levenslang in te nemen - NRC
Auteur: NRC -interview
Magazine: NRC Handelsblad
Titel: Discontinuation of eculizumab maintenance treatment for atypical hemolytic uremic syndrome
Auteur: Wetzels JF, van de Kar NC.
Magazine: American Journal of Kidney Disease
Begin- en eindpagina:
Titel: Safety and effectiveness of restrictive eculizumab treatment in atypical haemolytic uremic syndrome
Auteur: Wijnsma, Kioa L, Duineveld, Caroline, Volokhina, Elena B, van den Heuvel, Lambertus P, van de Kar, Nicole C A J, Wetzels, Jack F M
Magazine: Nephrology, Dialysis and Transplantation
Begin- en eindpagina:
Titel: Validity of the Patient Experiences and Satisfaction with Medications (PESaM) Questionnaire
Auteur: Kimman, Merel L., Wijsenbeek, Marlies S., van Kuijk, Sander M. J., Wijnsma, Kioa L., van de Kar, Nicole C. A. J., Storm, Marjolein, van Jaarsveld, Xana, Dirksen, Carmen D.
Magazine: The patient
Begin- en eindpagina:
Titel: COVID-19 vaccination and Atypical hemolytic uremic syndrome.
Auteur: Bouwmeester RN, Bormans EMG, Duineveld C, van Zuilen AD, van de Logt AE, Wetzels JFM, van de Kar NCAJ.
Magazine: Frontiers in Immunology
Titel: Eculizumab in atypical hemolytic uremic syndrome: strategies toward restrictive use
Auteur: Wijnsma, Kioa L., Duineveld, Caroline, Wetzels, Jack F. M., van de Kar, Nicole C. A. J.
Magazine: Pediatric Nephrology
Begin- en eindpagina:
Titel: Eculizumab treatment efficiently prevents C5 cleavage without C5a generation in vivo
Auteur: Volokhina EB, Bergseth G, van de Kar NC, van den Heuvel LP, Mollnes TE.
Magazine: Blood
Begin- en eindpagina:
Titel: An international consensus approach to the management of atypical hemolytic uremic syndrome in children
Auteur: Loirat C, Fakhouri F, Ariceta G, Besbas N, Bitzan M, Bjerre A, Coppo R, Emma F, Johnson S, Karpman D, Landau D, Langman CB, Lapeyraque AL, Licht C, Nester C, Pecoraro C, Riedl M, van de Kar NC, Van de Walle J, Vivarelli M, Frémeaux-Bacchi V; HUS International
Magazine: Pediatric Nephrology
Begin- en eindpagina:
Titel: Enough is enough: targeted eculizumab withdrawal in atypical hemolytic uremic syndrome
Auteur: Bouwmeester RN, van de Kar NCAJ, Wetzels JFM.
Magazine: Kidney International
Titel: Radiozender GL8
Auteur: interview onderzoeker N van de Kar over de CUREiHUS studie
Titel: Podcast over aHUS en eculizumab
Auteur: NVN
Link: https://www.nvn.nl/nieuws/podcast-over-ahus-en-eculizumab/
Titel: RTL Nieuws
Auteur: interview met R Bouwmeester
Link: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5343824/
Titel: RTL Nieuws 18 uur en 20 uur
Auteur: interview met arts-onderzoeker R Bouwmeester
Titel: A new era in HUS diagnosis and treatment of a rare disease- Wijnsma K. Beste poefschrift Nederlandse federatie Nierziekten-Nierstichting 2019
Titel: ZonMw Parel 2018
Titel: Eculizumab discontinuation in aHUS. Results of the CUREiHUS study. Bouwmeester R et al
Titel: A new era in hemolytic uremic syndrome. Diagnosis and treatment of a rare disease.
Auteur: Wijnsma KL
Titel: KDIGO Complement consensus meeting, Florence , Italy , 30-9-2022 -2-10-2022 on invitation
Titel: Uitnodiging dialoogbijeenkomst in het kader van onderzoeksproject ‘Werken met onzekerheid: de rol van patiënt en zorgverlener in nieuwe datapraktijken voor verzekerde zorg‘
Auteur: olv Rik Wehrens , Bert de Graaf
Titel: Beleidsrapport ministerie vergoeding eculizumab
Auteur: -
Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-480.html

Kenmerken

Projectnummer:
836031008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. NCAJ van de Kar MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum