Mobiele menu

Optimising personal continuity for older patients in general practice: a stepped wedge cluster randomised controlled trial

Positief effect van persoonlijke continuïteit

Continuïteit van zorg is één van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke continuïteit – het hebben van een vaste hulpverlener die de patiënt kent en volgt – een positief effect heeft op onder andere de arts-patiënt relatie, therapietrouw, ziekenhuisopnames, zorggebruik en mortaliteit.

Steeds meer onder druk

De maatschappij en de eerstelijns gezondheidszorg zijn echter veranderd. Patiënten en dokters worden mobieler, solopraktijken worden zeldzamer, huisartsen werken vaker parttime, de consument heeft toenemend behoefte aan keuzevrijheid en snelle toegang tot zorg, enzovoorts. Deze ontwikkelingen zorgen voor wrijving: er is groeiend bewijs dat persoonlijke continuïteit (kosten-)effectief is, maar tegelijkertijd komt persoonlijke continuïteit steeds meer onder druk te staan.

Doel

Doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling en evaluatie van een toolkit voor de huisarts ter verbetering van de persoonlijke continuïteit van zorg bij ouderen in de huisartsenpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
839110023
Looptijd: 83%
Looptijd: 83 %
2019
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
O.R. Maarsingh
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto's

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.