Mobiele menu

Optimization of the detection of Coxiella burnetii with fluorescence in situ hybridization.

Projectomschrijving

FISH voor het aantonen van Coxiella burnetii in weefsels

Chronische Q koorts is een zoönose veroorzaakt door Coxiella burnetii. Het stellen van een betrouwbare diagnose chronische Q koorts is notoir lastig, wat frequent leidt tot een aanzienlijk diagnostisch delay en zeer ongunstige prognose. Door het aantonen van C. burnetii in aangedaan weefsel wordt de diagnose chronische Q koorts bewezen. Hiervoor wordt routinematig polymerase chain reaction (PCR) gebruikt, maar wegens een lage sensitiviteit hiervan is de diagnostische waarde van fluorescence in situ hybridization (FISH) in dit project onderzocht. Data hierover waren schaars, maar veelbelovend, en de techniek kon vooralsnog niet in Nederland worden uitgevoerd.

Voor dit project zijn daarom beschikbare weefsels van chronische Q-koortspatiënten naar het Nationaal Veterinair Instituut te Denemarken verzonden. In samenwerking met experts uit de veterinaire sector is FISH op deze weefsels verricht. Van de PCR positieve weefsels bleek 37.5% ook met FISH positief te zijn. Factoren die deze discrepantie zouden kunnen verklaren, zijn onderzocht maar leverden nog geen duidelijke antwoorden. De tijd tot resultaat voor de FISH procedure was minstens 17.5 uur.

Op basis van deze resultaten blijft PCR het huidige diagnosticum van keuze voor de detectie van C. burnetii in aangedaan weefsel. Verder onderzoek moet zich richten op de rol van FISH in de diagnose van chronische Q-koorts én het voorspellen van klinische uitkomsten, de verklaring voor de gevonden discrepantie en het standaardiseren van de FISH methode om zo de tijd tot resultaat te verkorten.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Chronische Q koorts is een zoönose veroorzaakt door Coxiella burnetii. Het stellen van een betrouwbare diagnose chronische Q koorts is notoir lastig, wat frequent leidt tot een aanzienlijk diagnostisch delay en zeer ongunstige prognose. Door het aantonen van C. burnetii in aangedaan weefsel wordt de diagnose chronische Q koorts bewezen. Hiervoor worden routinematig polymerase chain reaction (PCR) technieken gebruikt, die tekort schieten wat betreft sensitiviteit. Een veelbelovende, gevoelige techniek voor het aantonen van C. burnetii is fluorescence in situ hybridization (FISH), maar data hierover zijn schaars en FISH kan vooralsnog niet in Nederland worden uitgevoerd. In een recent door ons uitgevoerde kleine studie detecteerde FISH in 88% van de patiënten C. burnetii in geselecteerde weefsels, in tegenstelling tot 25% met PCR. Om het nut en de logistieke haalbaarheid van FISH verder te evalueren, zullen we de detectie van C. burnetii in weefsels van chronische Q koorts patiënten door middel van FISH vergelijken met PCR. Weefsels van chronische Q koorts patiënten zijn reeds beschikbaar. PCR vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en FISH wordt verricht in het Nationaal Veterinair Instituut in Denemarken, waar reeds uitgebreide ervaring bestaat met het verrichten van FISH.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
446001014
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
MD S.B. Buijs
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht