Mobiele menu

Optimization of pancreatic cyst surveillance to detect pancreatic cancer: a modelling study to evaluate if less is more.

Alvleesklierkanker is zeldzaam (2600/jr in NL) en dodelijk. Alvleeskliercysten komen juist vaak voor (49% vd bevolking) en zijn meestal onschuldig, maar groeien sporadisch uit tot kanker. In dat geval biedt vroege opsporing de beste kans op genezing. Daarom adviseren richtlijnen jaarlijkse cyste controle. Het nut hiervan is nooit bewezen en wordt zelfs sterk betwijfeld, zeker voor laag risico cysten (LRC). Dit project onderzoekt of voor LRC minder controle (bv langere intervallen) net zo veilig is maar doelmatiger dan het huidige beleid. Met gegevens van een langlopend cohort bouwen we een simulatie model, dat effecten van verschillende scenario’s kan voorspellen, voor verschillende kanker risico niveaus. Ook vragen we patiënten naar hun beleving, en in welke situatie zij minder controle zouden accepteren, om afgestemde patiënt informatie te ontwikkelen. Zo beogen wij het cystebeleid te verbeteren, kosten te besparen, en patiënten te beschermen tegen onnodige controles en angst.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Eindverslag

Het doel van de eerste studie was het bestuderen van terugkeer van ziekte (lokaal en uitzaaiingen) in een groot cohort (18419 patiënten). Resultaten lieten zien dat oudere patiënten van 75 tot 80 jaar een hoger risico hebben op uitzaaiingen. Daarnaast bleek dat bijkomende ziektes van belang zijn, de optelsom is net zo voorspellend als een gepubliceerde score, maar wel gemakkelijker toe te passen.
Terugkeer van ziekte (borst of oksel) was laag voor alle oudere patiënten met een vroeg stadium tumor na een borstsparende operatie. Er werd in deze studie geen verband gevonden tussen het gebruik van radiotherapie in de ziekenhuizen en lokale terugkeer. Tevens had het achterwege laten van chirurgie geen effect in de eerste 5 jaar na diagnose, echter na 5 jaar zagen we een slechtere overleving voor patiënten van 80 jaar en ouder met laag stadium hormoongevoelige borstkanker.
Angst voor terugkeer van de ziekte, suboptimale zorg en sociale ondersteuning werden vaak genoemd als barrière voor achterwege laten van therapie. Aan de andere kant werden de relatie met de specialisten, informatie voorziening en vertrouwen in de wetenschap vaak genoemd als punten waarom de behandeling achterwege zou kunnen worden gelaten. Een gedeelde besluitvorming en een optimale behandeling op maat zijn van uitermate belang voor deze heterogene groep oudere patiënten met borstkanker.
 

Kenmerken

Projectnummer:
10390012110032
Looptijd: 41%
Looptijd: 41 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.C.M. Driesprong-de Kok
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum