Mobiele menu

Optimization of tuberculosis control in the Netherlands: an integrated view on cost-effective strategies, with scenarios for technological, organizational, and epidemiological developments

In Nederland is tuberculose sterk afgenomen. Deze afname heeft zich in de afgelopen jaren echter niet doorgezet. Dat komt omdat tuberculose nog relatief vaak voorkomt bij specifieke groepen, zoals immigranten en daklozen. Deze groepen zijn vaak moeilijk te bereiken voor onderzoek en behandeling. Nederland heeft een goed tuberculosebestrijdingsprogramma, maar de vraag is of alle onderdelen van het programma nog voldoende effectief zijn. In dit project wordt onderzocht of het programma nog aansluit bij de huidige situatie. Mogelijk zijn er andere opsporingsmethoden nodig, en kunnen nieuwe diagnosetechnieken de huidige interventies aanvullen of vervangen. Ook wordt de kosteneffectiviteit van huidige en nieuwe bestrijdingsactiviteiten bekeken. Verder wordt berekend welke combinatie van interventies het best toegepast kan worden. Het doel is om een zo kosteneffectief mogelijk pakket van interventies samen te stellen, zodat tuberculose in de komende jaren teruggedrongen kan worden in Nederland.

Producten

Titel: Missed opportunities in tuberculosis control in The Netherlands due to prioritization of contact investigations
Auteur: Christiaan Mulder Connie G. M. Erkens Peter M. Kouw Erik M. Huisman Wieneke Meijer-Veldman Martien W. Borgdorff Frank van Leth
Magazine: European Journal of Public Health
Titel: Risk factors for tuberculosis in contact investigations in Rotterdam, the Netherlands
Auteur: Jesse E. Verdier Sake J. de Vlas Inge D. Kidgell-Koppelaar Jan H. Richardus
Magazine: Infectious Disease Reports
Titel: Estimating the coverage of a targeted mobile tuberculosis screening programme among illicit drug users and homeless persons with truncated models
Auteur: N.A.H. van Hest G. de Vries F. Smits A.D. Grants J.H. Richardus
Magazine: Epidemiology and Infection
Titel: Evaluatie contactonderzoeken in de regio Rijnmond, 2001-2006
Auteur: G. de Vries I. Kidgell-Koppelaar J.E. Verdier N.A.H. van Hest J.H. Richardus
Magazine: Tegen de Tuberculose
Titel: Adherence by Dutch Public Health Nurses to the National Guidelines for Tuberculosis Contact Investigation
Auteur: Christiaan Mulder Janneke Harting Niesje Jansen Martien W. Borgdorff Frank van Leth
Magazine: PLoS ONE
Titel: Impact of Mobile Radiographic Screening on Tuberculosis among Drug Users and Homeless Persons
Auteur: G. de Vries N.A.H. van Hest J.H. Richardus
Magazine: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Titel: Coverage and yield of tuberculosis contact investigations in the Netherlands
Auteur: C. Mulder H. van Deutekom E.M. Huisman W. Meijer-Veldman C.G.M. Erkens J. van Rest M.W. Borgdorff F. van Leth
Magazine: The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Titel: A systematic review of economic evaluation studies of tuberculosis control in high-income countries
Auteur: J. E. Verdier S. J. de Vlas R. Baltussen J. H. Richardus
Magazine: International Journal Tuberculosis and Lung Diseases
Titel: Expertconsultatie. Ten behoeve van de optimalisatie van een geïntegreerd kosteneffectiviteitsmodel voor tuberculosebestrijding in Nederland
Link: http://www.pallashrc.com
Titel: Tuberculosis control among immigrants
Auteur: Christiaan Mulder

Verslagen


Eindverslag

In Nederland wordt een breed scala aan activiteiten uitgevoerd voor de bestrijding van tuberculose (TB), zoals actieve case finding door de screening van groepen immigranten, bron- en contactopsporing, BCG-vaccinatie, en onder toezicht behandelen van patienten. Voor de meeste activiteiten zijn kosten-baten analyses (CEA) of meer eenvoudige evaluatie studies uitgevoerd. Om de waarde van de activiteiten van de Nederlandse TB-bestrijding volledig in te schatten, en daarbij rekening te houden met onderlinge relaties tussen kosten en effecten van de verschillende activiteiten, die kenmerkend zijn voor besmettelijke ziekten waar transmissie een belangrijk epidemiologische gegeven is, is het noodzakelijk om een geintegreerde CEA uit te voeren van alle activiteiten samen. De dalende trend van de TB-incidentie, aanstaande beschikbaarheid van meer geavanceerde diagnostiek, en de neiging om de bestrijdingsactiviteiten te regionaliseren, zal invloed hebben op de impact van de activiteiten. De studie heeft tot doel het optimaliseren van de efficiëntie van de Nederlandse TB-bestrijding, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige technologische, organisatorische en epidemiologische ontwikkelingen. Dit zal gebeuren door het toevoegen van kostencalculaties aan bestaande en nieuwe evaluatiestudies, standaardisering van recente CEA’s, het formuleren van toekomstscenario's door deskundigen, en met behulp van wiskundige modellen CEA berekeningen uit te voeren. Alle belanghebbenden van de Nederlandse TB-bestrijding zijn vertegenwoordigd in de onderzoeksgroep, die zodoende een maximale beschikbaarheid van expertise en data, alsmede een solide basis voor de uitvoering van de aanbevelingen garandeert.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
125010010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.H. Richardus
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC