Mobiele menu

Optimizing cardiovascular disease prevention in older people with complex health problems

Projectomschrijving

Veel ouderen gebruiken medicijnen om hart- en vaatziekten te voorkomen (cardiovasculaire preventieve medicatie (CPM)). Als ziekten en beperkingen zich opstapelen of het levenseinde nadert, komen artsen en ouderen voor de vraag te staan of het gebruik van CPM geschikt is. Uit de systematische overzichten van internationale richtlijnen voor CPM bij ouderen blijkt dat deze verschillen in adviezen over starten met bloeddrukverlagende behandeling. Over het stoppen met cholesterolverlagers bij ouderen staat heel weinig in de internationale richtlijnen aangegeven.

Doel

Optimalisatie van het voorschrijven (starten, stoppen of continueren) van cardiovasculaire preventieve medicatie bij ouderen met complexe gezondheidsproblemen.

Werkwijze

We gebruikten de RAND/UCLA methode; een systematische methode waarin wetenschappelijke kennis met de praktijk wordt verenigd. Tijdens multidisciplinaire panel discussies wogen experts de geschiktheid van cardiovasculaire preventieve medicatie op verschillende dimensies.

Resultaten

In het resulterende conceptuele raamwerk staan afwegingen die bijdragen aan een juiste keuze over de geschiktheid van de behandeling met CPM. Leeftijd blijkt hierin weinig van belang, terwijl bij toenemende (complexe) gezondheidsproblemen, andere ziekten of hinderlijke bijwerkingen de geschiktheid lager is. Juist de aanwezigheid van hart- en vaatziekten in het verleden maakt de ingeschatte geschiktheid groter.

De uitkomsten van dit project dragen bij aan een betere besluitvorming over de geschiktheid van CPM voor een individuele oudere patiënt als de gezondheidsproblemen toenemen. De vragen uit het raamwerk zijn een goed startpunt voor het gesprek en de gezamenlijke afweging, en kunnen worden ingebouwd in richtlijnen en bijvoorbeeld keuzehulpen.

Interview

Milly van der Ploeg liet deskundigen en patiënten discussiëren over de vraag of het zinvol is om ouderen in verpleeghuizen preventief medicijnen te geven om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zij ontwikkelt nu een schaal die artsen moet helpen de juiste balans te vinden.

> Lees het interview met Milly van der Ploeg

Aanbevelingen

Voor het opnemen van het raamwerk in de richtlijnen over cardiovasculaire preventie bij ouderen heeft u belangrijke aanbevelingen. Tijdens de besluitvorming over het starten of stoppen van cardiovasculaire preventieve medicatie, worden tenminste de volgende punten besproken en meegewogen:

  • voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten
  • complexiteit van de gezondheidsproblemen
  • levensverwachting
  • aanwezigheid van hinderlijke bijwerkingen

Producten

Titel: Optimaliseren van preventie van hart- en vaatziekten met medicatie bij ouderen
Auteur: M.A.van der Ploeg, Y.M. Drewes, R.K.E. Poortvliet, J. Gussekloo
Titel: Appropriatenes of cardiovascular preventive medication in older people
Auteur: M.A. van der Ploeg, R.K.E. Poortvliet, W.P. Achterberg, S.P. Mooijaart, J. Gussekloo, Y.M. Drewes
Titel: The Appropriateness of Cardiovascular Prevention with Medication in Older People
Auteur: van der Ploeg, Gussekloo, Drewes en Poortvliet
Titel: Appropriatenes of cardiovascular preventive medication in older people: A qualitative RAM study
Auteur: M.A. van der Ploeg, R.K.E. Poortvliet, W.P. Achterberg, S.P. Mooijaart, J. Gussekloo, Y.M. Drewes
Titel: ‘Stopcriteria voor statines: wat staat er in de internationale richtlijnen?’
Auteur: Milly A. van der Ploeg; Carmen Floriani; Wilco P. Achterberg; Jonathan M.K. Bogaerts; ?Jacobijn Gussekloo; Simon P. Mooijaart; Sven Streit; Rosalinde K.E. Poortvliet; Yvonne M. Drewes
Link: http://www.nhgwetenschapsdag.nl/session/presentaties/
Titel: Assessment of the Appropriateness of Cardiovascular Preventive Medication in Older People: using the RAND/UCLA Appropriateness Method
Auteur: M.A. van der Ploeg, R.K.E. Poortvliet, W.P. Achterberg, S.P. Mooijaart, J. Gussekloo, Y.M. Drewes
Titel: Assessment of Appropriateness of Cardiovascular Preventive Medication in Adults above 75 years
Auteur: M.A. van der Ploeg, R.K.E. Poortvliet, J. Gussekloo, Y.M. Drewes
Titel: What’s in the guidelines? Stopping cholesterol lowering treatment in older patients
Auteur: MA van der Ploeg, RKE Poortvliet, YM Drewes, J Gussekloo
Titel: De ‘appropriateness’ van cardiovasculaire preventieve medicatie voor ouderen
Auteur: MA van der Ploeg, RKE Poortvliet, YM Drewes, J Gussekloo
Titel: Recommendations for (Discontinuation of) Statin Treatment in Older Adults
Auteur: van der Ploeg MA, Floriani C, Achterberg WP, Bogaerts JMK, Gussekloo J, Mooijaart SP, Streit S, Poortvliet RKE, Drewes YM.
Magazine: Journal of the American Geriatric Society
Link: https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.16219
Titel: Do we AGREE on the targets of antihypertensive drug treatment in older adults:
Auteur: Bogaerts JMK, von Ballmoos LM, Achterberg WP, Gussekloo J, Streit S, van der Ploeg MA, Drewes YM, Poortvliet RKE.
Magazine: Age and Ageing
Titel: Assessment of the appropriateness of cardiovascular preventive medication in older people: using the RAND/UCLA Appropriateness Method
Auteur: Milly A van der Ploeg, Rosalinde K E Poortvliet, Wilco P Achterberg, Simon P Mooijaart, Jacobijn Gussekloo, Yvonne M Drewes
Magazine: BMC Geriatrics
Titel: Patient Characteristics and General Practitioners’ Advice to Stop Statins in Oldest-Old Patients: a Survey Study Across 30 Countries
Auteur: van der Ploeg, Milly A., Streit, Sven, Achterberg, Wilco P., Beers, Erna, Bohnen, Arthur M., Burman, Robert A., Collins, Claire, Franco, Fabio G., Gerasimovska-Kitanovska, Biljana, Gintere, Sandra, Gomez Bravo, Raquel, Hoffmann, Kathryn, Iftode, Claudia, Peštic, Sanda Kreitmayer, Koskela, Tuomas H., Kurpas, Donata, Maisonneuve, Hubert, Mallen, Christan D., Merlo, Christoph, Mueller, Yolanda, Muth, Christiane, Petrazzuoli, Ferdinando, Rodondi, Nicolas, Rosemann, Thomas, Sattler, Martin, Schermer
Magazine: Journal of General Internal Medicine
Titel: Een pilletje minder?
Auteur: Rosalinde Poortvliet, Milly van der Ploeg, Jonathan Bogaerts, Bianca de Jong
Titel: De 'appropriateness' van cardiovascualaire preventie bij ouderen met complexe gezondheidsproblemen
Auteur: Drs. Milly van der Ploeg Dr. Mr. Yvonne Drewes Dr. Rosalinde Poortvliet Prof. dr. Jacobijn Gussekloo
Titel: Op latere leeftijd: medicijnen voor je hart
Auteur: M van Twillert
Link: https://www.plusonline.nl/hart-en-vaatziekten/medicijnen-voor-je-hart
Titel: Beyond the guidelines: cardiovascular disease prevention in the very old with a focus on cholesterol
Auteur: MA van der Ploeg

Verslagen


Eindverslag

Aanleiding: Veel ouderen gebruiken medicijnen om hart- en vaatziekten te voorkomen (cardiovasculaire preventieve medicatie (CPM)). Als ziekten en beperkingen zich opstapelen en het levenseinde nadert, komen artsen en ouderen voor het dilemma te staan te beslissen over het nut van CPM voor individuele oudere patiënten met complexe gezondheidsproblemen. De huidige richtlijnen bieden in deze situatie weinig ondersteuning.

Doel van het onderzoek: het optimaliseren van het gebruik en het voorschrijven (starten, stoppen of continueren) van CPM bij ouderen met complexe gezondheidsproblemen.

Methode: Allereerst werd een overzicht gemaakt van de bestaande internationale richtlijnen voor het gebruik van CPM bij ouderen. Daarna werd met een systematische en geformaliseerde methode (RAND / UCLA) het beschikbare wetenschappelijk bewijs gecombineerd met de kennis en opvattingen van medische experts en ouderen. Tijdens twee dagen met multidisciplinaire paneldiscussies hebben experts en ouderen de geschiktheid van CPM op verschillende dimensies gewogen.

Resultaten: Uit de overzichten van richtlijnen voor CPM bij ouderen blijkt dat richtlijnen verschillen in adviezen over starten met bloeddrukverlagende behandeling. Over het stoppen met cholesterolverlagers bij ouderen staat heel weinig in de richtlijnen aangegeven. De weging van de geschiktheid van CPM bij ouderen is samengevat in een conceptueel raamwerk. Hierin worden een aantal afwegingen beschreven die kunnen helpen om de juiste keuze over de geschiktheid van behandeling te maken. Leeftijd blijkt hierin weinig van belang, terwijl bij toenemende (complexe) gezondheidsproblemen de geschiktheid lager wordt ingeschat. Dit is ook lager bij hindelijke bijwerkingen of andere ernstige ziekten. Juist de aanwezigheid van hart- en vaatziekten in het verleden maakt de ingeschatte geschiktheid groter.

Betekenis: Dit raamwerk draagt bij aan een betere besluitvorming over de geschiktheid van CPM voor een indivuele oudere patient als de gezondheidsproblemen toenemen. De vragen uit het raamwerk zijn een goed startpunt voor het gesprek en de gezamenlijke afweging. Het raamwerk kan worden ingebouwd in richtlijnen en bijvoorbeeld in keuzehulpen.

Veel ouderen met complexe gezondheidsproblemen gebruiken cardiovasculaire preventieve medicatie om hart- en vaatziekten te voorkomen. Artsen komen voor het dilemma te staan of deze medicatie geschikt is voor hun patiënt als ziektes en beperkingen zich opstapelen en het levenseinde nadert. De huidige richtlijnen bieden weinig ondersteuning. Het doel van dit project is om ondersteuning te ontwikkelen voor de optimalisatie van het voorschrijven (starten, stoppen of continueren) van cardiovasculaire preventieve medicatie bij ouderen met complexe gezondheidsproblemen.

Wij gebruiken de RAND/UCLA methode; een systematische methode waarin wetenschappelijke kennis met de praktijk wordt verenigd. Tijdens multidisciplinaire panel discussies zullen experts de geschiktheid van cardiovasculaire preventieve medicatie op verschillende dimensies wegen.

Met dit project komen we tot een conceptueel raamwerk om artsen te ondersteunen bij het maken van beslissingen over het voorschrijven van cardiovasculaire preventieve medicatie bij ouderen met complexe gezondheidsproblemen.

Samenvatting van de aanvraag

PROBLEM AND RELEVANCE In practice, elderly care physicians are often confronted with the clinical dilemma how to decide on the appropriateness of cardiovascular preventive (CP) medication for their older patients with complex health problems. Many older people use cardiovascular preventive medication to reduce their high risk of cardiovascular morbidity and mortality already for a long period. With accumulation of diseases, limitations and approaching end of life, the question rises whether this treatment is still appropriate. This is especially the case in older people living in nursing homes, because of their impaired health status At this phase of life, the focus of preventive treatment shifts from prevention of disease, i.e. cardiovascular events, towards quality of life. Furthermore, cardiovascular preventive medication is the main driver for polypharmacy in old age and associated with numerous side effects. Physicians are confronted with the dilemma how to decide on the appropriateness of cardiovascular preventive medication for older people with complex problems. Complex problems are defined as increased health problems due to accumulation of diseases, limitations and approaching end of life. Evidence is lacking and guidelines don’t offer the required level of detail to guide decision making in these patients. Therefore, treatment decisions become physician and discipline dependent and both over- and undertreatment might occur. More guidance in the decision making about the appropriateness of cardiovascular preventive medication for patients with complex health problems is needed. Preventive medication in older people with complex problems is appropriate if the treatment contributes to the quality of life, because of the expected benefits exceeds the negative consequences by a sufficiently wide margin resulting that treatment is worth doing. OBJECTIVES To optimize prescription (starting, stopping or continuation) of cardiovascular preventive medications for older people with complex health problems living in nursing homes and thereby contribute to sustaining or improving quality of life. METHODS The appropriateness of cardiovascular preventive medication in older people with complex problems will be assessed with the RAND/UCLA appropriateness method. This method is a systematic, formalized method, to combine available scientific evidence with the collective judgment of experts. During a panel discussion experts will rate the appropriateness of cardiovascular preventive medication on various dimensions. In preparation to the panel discussions an overview of the literature and current situation will be obtained. The results will be summarized and send to the panel members. Innovative, and one of the major strengths of our approach, is that we will include older ppeople, relatives, and physicians from relevant disciplines in the panel. OUTCOMES An interdisciplinary conceptual framework to support clinical decision making about cardiovascular preventive medication for older people with complex problems. The framework can guide physicians and their patients in shared-decision making, could potentially influence clinical guidelines and reduce unwanted inter-doctor treatment variation.

Kenmerken

Projectnummer:
839120011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J. Gussekloo
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center
Afbeelding

Onderzoek naar ouderengeneeskunde door aioto's

Om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen in hun dagelijkse werk, financieren we onderzoek naar relevante vraagstukken. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.