Mobiele menu

Optimizing the diagnostic strategy of acute appendicitis: imaging as needed versus imaging for all

Achtergrond

Patiënten met een verdenking op blindedarmontsteking ondergaan op de spoedeisende hulp uitgebreide beeldvorming in de vorm van echo, CT en/of MRI. Dit zorgt voor een hoog aantal correcte diagnoses, maar heeft ook nadelen zoals een lang verblijf op de spoedeisende hulp en hoge kosten.
Door gebruik te maken van scores die het risico op een blindedarmontsteking (appendicitis) vaststellen, kan bij een deel van de patiënten appendicitis worden uitgesloten zonder een echo, CT- of MRI te doen. Dit leidt naar verwachting tot verminderd zorggebruik en kan tot 10 miljoen euro per jaar besparen zonder nadelige gevolgen voor patiënten.

Doel

Met deze stimuleringssubsidie bereiden we ons voor op het indienen van een projectidee voor de Open ronde 2023 van DoelmatigheidsOnderzoek. Daarvoor zullen we patiënten interviewen en samenwerking met binnen- en buitenlandse onderzoeksgroepen aangaan. Uiteindelijk is het doel om de diagnostiek binnen de Nederlandse richtlijn voor blindedarmontsteking te verbeteren.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092012210
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C. Rosman
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc