Mobiele menu

Optimizing nurses knowledge and competences on how to provide geriatric essential care to increase older persons autonomy; geriAtriC Care EsseNTials (ACCENT)

Verpleegkundige en verzorgende competenties voor essentiële geriatrische zorg gericht op de autonomie van ouderen: ACCENT

Kwetsbare oudere cliënten zijn vaak sterk afhankelijk van geboden zorg bij dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Autonomie behouden tijdens deze zorgactiviteiten is van groot belang. Verpleegkundigen en verzorgenden bevinden zich in een sleutelpositie om cliënten vanuit hun individuele waarden en behoeften te ondersteunen in hun autonomie.

Doel

Het hoofddoel van dit project is het bekrachtigen van verpleegkundigen en verzorgenden in hun gedrag, competenties en professionaliteit om de autonomie van de oudere cliënt centraal te stellen tijdens ADL-zorg.

Werkwijze

In 3 werkpakketten richten we ons op:
1.    inzicht in verpleegkundig en verzorgend gedrag
2.    verpleegsensitieve uitkomstmaten
3.    onderwijsmethoden en materialen om autonomie-ondersteunend gedrag tijdens ADL-zorgactiviteiten te bevorderen

Sectoren en niveaus

We werken met klinisch-academische carrièrepaden waarin verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende zorgsettingen (ziekenhuis, verpleeghuis, wijkzorg) en van alle niveaus (2 t/m 8) betrokken zijn.

Producten

Titel: Poster ACCENT-project EANS summer conference
Titel: Workshop ACCENT-project Seminar International Network Living Labs 2023
Titel: Poster ACCENT-project SANO wetenschapsdag 2023
Titel: Presentatie ACCENT Envida congres
Titel: Focusgroep / workshop ACCENT-project ENNE
Titel: Artikel ACCENT-project jubileumboek Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg
Magazine: Jubileumboek AWO-L
Link: https://www.awolimburg.nl/nl/nieuws/2023-06-30/jubileumboek-een-wens-voor-de-ouderenzorg

Kenmerken

Projectnummer:
10040022010005
Looptijd: 66%
Looptijd: 66 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. P.M.G. Erkens
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University
Afbeelding

Essentiële zorg

Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarom financieren wij projecten die het verpleegkundig en verzorgend handelen op het thema essentiële zorg wetenschappelijk onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.