Mobiele menu

Optimizing the responsible researcher: towards fair and constructive academic advancement

Projectomschrijving

In ons project ‘Optimizing the responsible researcher’ onderzochten we wat wetenschappers en beleidsmakers in de (bio)medische wetenschap onder ‘verantwoord onderzoek’ verstaan tegen de achtergrond van het huidige carrière en beloningssysteem.

Praktische aangelegenheid

We ontdekten dat verantwoord onderzoek vooral een praktische aangelegenheid is die vorm krijgt in relaties tussen onderzoekers in verschillende carrière-fasen – niet alleen iets van individuele normen en institutionele regels. Daarnaast zagen we een kloof tussen een levendig internationaal debat over hervormingen die onderzoek nog verantwoorder moeten maken en de diversiteit aan institutionele contexten waarin die hervormingen vervolgens gestalte moeten krijgen.

Waar ligt ruimte om iets te veranderen

Het viel ons op dat er grote verschillen bestaan in de overtuiging dat zulke veranderingen wenselijk en haalbaar zijn. Ons onderzoek liet ook zien dat wetenschappelijke organisaties echt worstelen met de vraag waar hun ruimte ligt om iets te veranderen. Als laatste leiden veranderingen tot vormen van onzekerheid bij onderzoekers over de manier waarop ze beoordeeld en beloond worden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Researchers are pulled in various, sometimes contradictory directions by the multiplication of performance metrics and new incentives to align with societal needs. Management structures, funding systems, and publication practices are increasingly influenced by pressures to promote only the highest quality science, and by models and incentives for academic advancement that would produce this highest quality. However, it is highly questionable whether a scientific practice controlled through these mechanisms in fact selects (and to some extent breeds) scientists who comply with ideals of responsible conduct in research. Recent years have seen high-profile initiatives to improve current criteria for assessing academic achievements (e.g. the Leiden Manifesto, the Metric Tide, Science in Transition, DORA, METRICS, Reward Alliance). Some institutions are implementing improved and innovative incentive and reward systems (e.g. the University Medical Centre Utrecht). It is yet unknown whether these systems will counter unintended effects of evaluation systems and unwarranted uses of performance metrics, and help to foster responsible conduct of research by selecting the scientists with a multidimensional profile (i.e. more than a good publication and citation record) and a skill-set that enables them to undertake and supervise both innovative and societally relevant research. With this project we aim to describe the optimal profile of researchers in terms of their propensity to foster responsible conduct in research, and will compare this profile with existing academic incentive and reward systems. The project will result in an evidence-based framework and a set of concrete policy recommendations for designing (or adapting) academic reward systems aimed at fostering excellent, socially responsible research.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
445001010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S. de Rijcke
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Leiden