Mobiele menu

Optimizing telephone triage of patients calling for acute shortness of breath in primary care (Opticall)

Mensen met klachten van acute kortademigheid tijdens diensturen bellen daarvoor naar een huisartsenpost. Ze spreken dan een triagiste die met behulp van een semi-automatische beslisondersteuner, de Nederlandse Triage Standaard (NTS), een inschatting maakt van de urgentie van de kortademigheid en de benodigde medische hulp. Kortademigheid en ernst ervan is echter telefonisch moeilijk te bepalen. Onder andere door divers mogelijk onderliggend lijden en uiteenlopend verwoorden door patiënten. Nu is voor kortademigheid niet onderzocht of de NTS-urgentiebepaling wel past bij de uiteindelijke diagnose van de patiënt. Verder laat onderzoek naar telefonische triage zien dat NTS niet altijd ondersteunt maar soms juist hindert.

Doel en werkwijze

In Opticall onderzoeken we daarom:

  • hoe de urgentiebepaling bij bellers met kortademigheid verloopt
  • of we de diagnostische nauwkeurigheid van NTS kunnen verbeteren
  • hoe triagisten en patiënten de triagegesprekken en het gebruik van NTS beleven en waar zij opties voor verbetering zien

Kenmerken

Projectnummer:
839150002
Looptijd: 68%
Looptijd: 68 %
2020
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D.L.M. Zwart
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto's

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.