Mobiele menu

Optimizing transmural lifestyle guidance for cancer patients

Transmurale preventieve zorg bij kankerpatiënten

Patiënten met kanker hebben baat bij een gezonde leefstijl. Zo is er een hoger risico op hart- en vaatziekten en wordt er vaker een 2e tumor of uitzaaiing gevonden bij patiënten die blijven roken of een inactieve leefstijl hebben. De medisch specialist en de huisarts kunnen een belangrijke rol spelen bij leefstijlbegeleiding bij deze patiënten. Er is echter een betere samenwerking tussen de 1e en 2e lijn nodig om te zorgen dat patiënten met kanker leefstijlbegeleiding krijgen.

Doel

Het doel van dit project is inzicht krijgen in de belemmeringen voor leefstijlbegeleiding en de gewenste afstemming in oncologische zorg. Dit onderzoek levert kennis om betere transmuraal preventieve zorg te geven aan kankerpatiënten.

Werkwijze

Met retrospectief en kwalitatief onderzoek brengen we de huidige situatie in kaart. Daarnaast evalueren we een stopadvies voor rokende patiënten die een colonoscopie ondergaan en evalueren we een recent opgezet leefstijlloket in Amsterdam UMC onder oncologische patiënten.

Kenmerken

Projectnummer:
08391052120005
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
2023
2029
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. K.M. van Asselt
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto's

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.