Mobiele menu

Opvallend vitaal: Vallen verleden tijd door inzet op vitaliteit.

Valongevallen zijn een belangrijk probleem bij ouderen omdat het een enorme impact kan hebben op de kwaliteit van leven. Ook geeft het veel druk op de zorg en zorgkosten. De huidige valpreventie aanpak in de provincie Groningen heeft een sterke focus op ouderen met een verhoogd valrisico. Er is behoefte om deze aanpak meer integraal op te pakken en naar de voorkant te trekken waarbij het bevorderen van vitaliteit, naast het voorkomen van een val, centraal staat. GGD Groningen onderzoekt hoe deze behoefte vanuit de publieke gezondheid vervuld kan worden en Groningse volwassenen beter ondersteund kunnen worden in het bevorderen van hun vitaliteit. Door te participeren in een overkoepelend leernetwerk beoogt GGD Groningen haar expertise hierin te vergroten. Ook biedt het leernetwerk een mogelijkheid om van en samen met andere GGD’en te leren hoe de positie van de GGD versterkt kan worden in valpreventieketens zodat publieke gezondheid hier onderdeel van is.

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. EJ Kalisvaart MSc
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Groningen