Mobiele menu

Opvang van verwarde mensen onder invloed van alcohol en drugs in Arnhem

Waarom krijgt een schreeuwend verward iemand die een bloedneus valt onder invloed van alcohol en/of drugs direct spoedeisende medische hulp, en wordt eenzelfde verwarde persoon die niet op zijn gezicht valt in een politiecel opgesloten?

Samenwerking in Arnhem

In Arnhem starten gemeente, politie en ziekenhuis Rijnstate, samen met ervaringsdeskundigen en ketenpartners, een project om de opvang van verwarde mensen onder invloed van middelen te verbeteren.

Doel

Het doel is deze verwarde mensen niet meer op een politiebureau op te vangen als dit niet strafrechtelijk moet. Verwarde mensen onder invloed van middelen moeten sneller en beter passende medische hulp en maatschappelijke ondersteuning krijgen. Dit is nodig om herhaling te voorkomen of te beperken.

Werkwijze

In dit project maken we afspraken over de:
  • juridische context
  • 24/7 aanmelding en beoordeling van verwarde mensen
  • inhoud van de vervolgzorg en ondersteuning
  • financiering van deze eerste opvang, medische zorg en maatschappelijke ondersteuning

Ervaringen en resultaten

In de dagelijkse praktijk is het opvangen van mensen die verward gedrag vertonen onder invloed van alcohol en/of drugs (MVGAD) een hele klus. In dit project werden MVGAD op de spoedeisende hulp (SEH) van Rijnstate opgevangen. Ook de politie kon doorverwijzen.

In 3 maanden bleek 80% van de MVGAD (n=142) slechts enkele uren verward en hadden daarna weer eigen regie. 20% bleek ernstige, biopsychosociale problematiek te hebben. Deze complexe MVGAD werden aansluitend opgenomen op de afdeling psychiatrie. Een derde van de MVGAD had ernstige lichamelijke aandoeningen en ongeveer de helft had forse psychiatrische ontregelingen.

De politie bleek juist en doelmatig te verwijzen naar de SEH. Op de afdeling verbeterde binnen 48 uur de toestand van de MVGAD. Doorverwijzing naar passende zorg (ggz, verslavingszorg, WMO-zorg) verliep vaak moeizaam. Inzet van ervaringsdeskundigen bij de opvang van MVGAD bleek zeer effectief. Alle betrokken partijen willen deze opvang in Rijnstate continueren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In de dagelijkse praktijk is het opvangen van mensen die verward gedrag vertonen onder invloed van alcohol en/of drugs (MVGAD) een hele klus. In dit project werden MVGAD op de spoedeisendehulp (SEH) van Rijnstate opgevangen. Ook de politie kon doorverwijzen. In drie maanden bleek 80% van de MVGAD (n=142) slechts enkele uren verward en hadden daarna weer eigen regie. 20% bleek ernstige, biopsychosociale problematiek te hebben. Deze complexe MVGAD werden aansluitend opgenomen op de afdeling psychiatrie. Een derde van de MVGAD had ernstige lichamelijke aandoeningen en ongeveer de helft had forse psychiatrische ontregelingen. De politie bleek juist en doelmatig te verwijzen naar de SEH. Op de afdeling verbeterde binnen 48 uur de toestand van de MVGAD. Doorverwijzing naar passende zorg (GGZ, verslavingszorg, WMO-zorg) verliep vaak moeizaam. Inzet van ervaringsdeskundigen bij de opvang van MVGAD bleek zeer effectief. Alle betrokken partijen willen deze opvang in Rijnstate continueren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020052
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.A. van Waarde MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Rijnstate Ziekenhuis