Mobiele menu

Opvoedingsondersteuning: Optimale Combinaties van Elementen Voor Optimale Uitkomsten

Opvoedingsondersteuning wordt in Nederland breed aangeboden om het welzijn van ouders en kinderen te versterken en psychosociale ontwikkelingsproblemen te voorkomen. Dit project bouwt voort op bestaande kennis over kernelementen van ondersteuning voor het versterken van
opvoedvaardigheden en het verminderen van kindermishandeling en van dwars en opstandig gedrag bij kinderen.

Doel

Dit project ontwikkelt handvatten voor professionals om te kiezen voor de combinatie van kern- en structuurelementen die voor het gezin waarmee zij werken de grootste kans op succes heeft, inclusief inzicht in waarom deze elementen de kans op effectiviteit vergroten.

Aanpak/werkwijze

Er wordt in het onderzoek gebruikgemaakt van secundaire analyse van reeds gecodeerde internationale data op studieniveau van 346 Randomized Controlled Trials . En op individueel gezinsniveau van 5.806 gezinnen in 40 Randomized Controlled Trials, waarvan 1.528 Nederlandse gezinnen in 11 Randomized Controlled Trials.  Getoetst wordt in hoeverre de internationale bevindingen voor Nederlandse gezinnen gelden.

Samenwerkingspartners

Het projectteam is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam en 5 praktijkinstellingen, te weten: Levvel in Amsterdam, Accare in Groningen, Amarant in Tilburg, Erasmus MC in Rotterdam en de Raad voor de Kinderbescherming in Den Haag.

Verwachte resultaten

Opbrengst zijn concrete handvatten voor professionals over welke combinatie van kernelementen bij welke individuele gezinnen de grootste kans van
slagen heeft om het gestelde doel te bereiken.

De resultaten worden half 2026 verwacht.

Kenmerken

Projectnummer:
07440212310004
Looptijd: 15%
Looptijd: 15 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. P.H.O. Leijten
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam