Mobiele menu

Opzet Peer Support Team

Bij Laurens zijn de teams onafhankelijk van elkaar bezig met de zorgverlening en elk team volgt zijn eigen benadering. Het streven van Laurens is om een uniforme werkwijze te hanteren voor het verlenen van zorg. 

Aanpak

Het Peer Support Team (PST) ondersteunt deze teams, voor een periode van zes weken, bij het aanleren van deze werkwijze, waardoor teamleden beter kunnen samenwerken en hun professionaliteit wordt vergroot. Hierbij wordt de missie en visie van Laurens als leidraad genomen. Het Peer Support Team maakt gebruik van de scholingsmethode Peer Support, waarbij collega's van elkaar leren op basis van gelijkwaardigheid.

Resultaten

Het invoeren van het Peer Support Team heeft geleid tot een verbeterde samenwerking binnen teams en heeft bijgedragen aan het vergroten van de professionaliteit van teamleden. Door collegiale uitwisseling en ondersteuning zijn teams geholpen om een uniforme werkwijze voor zorgverlening te hanteren. 

Kenmerken

Projectnummer:
06390032220010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Projectleider en penvoerder:
Sylvia de Prins-Smeijers
Verantwoordelijke organisatie:
Laurens