Mobiele menu

Opzet van nieuw multidisciplinair consortium voor kosten-effectiviteitsonderzoek bij patiënten met een cervicale radiculopathie

Via deze stimuleringssubsidie wordt een nieuw multidisciplinair landelijk consortium opgezet om de doelmatigheid van chirurgie t.o.v. fysiotherapie bij patiënten met een cervicale radiculopathie te onderzoeken. Een cervicale radiculopathie is een zenuwwortelaandoening die leidt tot armpijn, nekpijn, neurologische uitvalsverschijnselen en forse beperkingen in activiteiten en werkverzuim. De standaardzorg bestaat uit conservatief beleid (variërend van medicatie, fysiotherapie tot een halskraag) en bij onvoldoende resultaat hiervan volgt een operatie. Met deze subsidie worden verschillende interactieve bijeenkomsten georganiseerd om 1) een optimaal landelijk consortium samen te stellen wat duurzaam kan samenwerken; 2) gezamenlijk de exacte onderzoeksvraag te formuleren; 3) gezamenlijk een projectidee voor het programma doelmatigheidsonderzoek te schrijven; 4) zich gezamenlijk sterk te blijven maken voor optimale behandeling voor patiënten met een cervicale radiculopathie.

Producten

Titel: Projectidee voor ZonMw doelmatigheid
Auteur: GGM Scholten-Peeters, M Sleijser-Koehorst, C Vleggeert, D Kempen, S Vorrink, I Lutke Schipholt, L Voogt, R Ostelo, H van Dongen, MW Coppieters
Titel: Kosten-effectiviteit van multimodale fysiotherapie revalidatie ten opzicht van chirurgie bij patiënten met een cervicale radiculopathie: een non-inferiority trial
Auteur: Scholten-Peeters GGM, Sleijser-Koehorst M, Ostelo R, Dongen van H, Kempen D, Lutke Schipholt I, Vorrink S, Voogt L, Vleggeert C, Coppieters MW
Titel: Fysiotherapie of chirurgie bij mensen met een nekhernia?
Auteur: Scholten-Peeters GGM, Sleijser-Koehorst, Lutke Schipholt

Kenmerken

Projectnummer:
10390092110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.W. Coppieters
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam