Mobiele menu

Opzet van nieuw multidisciplinair consortium voor kosten-effectiviteitsonderzoek bij patiënten met een cervicale radiculopathie

Projectomschrijving

Via deze stimuleringssubsidie wordt een nieuw multidisciplinair landelijk consortium opgezet om de doelmatigheid van chirurgie t.o.v. fysiotherapie bij patiënten met een cervicale radiculopathie te onderzoeken. Een cervicale radiculopathie is een zenuwwortelaandoening die leidt tot armpijn, nekpijn, neurologische uitvalsverschijnselen en forse beperkingen in activiteiten en werkverzuim. De standaardzorg bestaat uit conservatief beleid (variërend van medicatie, fysiotherapie tot een halskraag) en bij onvoldoende resultaat hiervan volgt een operatie. Met deze subsidie worden verschillende interactieve bijeenkomsten georganiseerd om 1) een optimaal landelijk consortium samen te stellen wat duurzaam kan samenwerken; 2) gezamenlijk de exacte onderzoeksvraag te formuleren; 3) gezamenlijk een projectidee voor het programma doelmatigheidsonderzoek te schrijven; 4) zich gezamenlijk sterk te blijven maken voor optimale behandeling voor patiënten met een cervicale radiculopathie.

Producten

Titel: Projectidee voor ZonMw doelmatigheid
Auteur: GGM Scholten-Peeters, M Sleijser-Koehorst, C Vleggeert, D Kempen, S Vorrink, I Lutke Schipholt, L Voogt, R Ostelo, H van Dongen, MW Coppieters
Titel: Kosten-effectiviteit van multimodale fysiotherapie revalidatie ten opzicht van chirurgie bij patiënten met een cervicale radiculopathie: een non-inferiority trial
Auteur: Scholten-Peeters GGM, Sleijser-Koehorst M, Ostelo R, Dongen van H, Kempen D, Lutke Schipholt I, Vorrink S, Voogt L, Vleggeert C, Coppieters MW
Titel: Fysiotherapie of chirurgie bij mensen met een nekhernia?
Auteur: Scholten-Peeters GGM, Sleijser-Koehorst, Lutke Schipholt

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met deze subsidie is een nieuwe projectgroep gevormd om een onderzoek op te zetten waarin de kosteneffectiviteit van operatie t.o.v. fysiotherapie revalidatie bij patiënten met een nekhernia wordt nagegaan. Wij hebben drie bijeenkomsten georganiseerd met o.a. patiënten, fysiotherapeuten, artsen, onderzoekers en de zorgverzekeraar. Tijdens deze bijeenkomsten is het onderzoeksplan besproken en opgezet. Patiënten met een nekhernia ervaren forse beperkingen in hun dagelijks leven. Als de klachten aanhouden worden ze vaak geopereerd. Een operatie heeft echter ook risico’s en de kosten zijn hoog. Er zijn aanwijzingen dat fysiotherapie na een jaar even effectief is als een operatie, maar goed opgezet onderzoek ontbreekt. Daarom is dit project opgezet met als hoofdvraagstelling: Is fysiotherapie revalidatie even effectief en goedkoper dan operatie na 1 jaar om patiënten met een nekhernia die een indicatie hebben voor een operatie weer beter te laten functioneren in het dagelijks leven?

Kenmerken

Projectnummer:
10390092110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.W. Coppieters
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam