Mobiele menu

Oud met Functiebehoud. Welke factoren bepalen functiebehoud bij ouderen?

Alles kunnen blijven doen

Bij ouderen kunnen kleine verstoringen grote gevolgen hebben. Ouderen balanceren tussen willen en kunnen en zijn vaak kwetsbaar. Het voorkomen van achteruitgang van functioneren is belangrijk. Het verkleint het risico op afhankelijkheid van anderen. Functiebehoud moet dus prioriteit hebben, maar er is nog onduidelijk welke factoren van invloed zijn op functiebehoud.

Doel

Het doel van dit project is inzicht geven in deze factoren. Zo komen ouderen die risico lopen op functieverlies vroeg in beeld. En dan kunnen er interventies worden ontwikkeld die dat functieverlies voorkomen of vertragen. Zo moeten ouderen de kans krijgen zelfredzaam te blijven.

Werkwijze

Ouderen die eerder aan een onderzoek naar kwetsbaarheid hebben meegedaan worden weer gevraagd. Onderzoekers vergelijken hun situatie toen en nu. Daarbij gaan zij na welke factoren samenhangen met een eventuele achteruitgang in functioneren.

Doelgroep

Iedereen tussen 45 en 90 jaar in de regio Utrecht.

Producten

Titel: Preservation of functioning in older persons
Titel: The association between physical performance characteristics and independence in activities of daily living in middle-aged and older men
Titel: Physical performance characteristics and preclinical disability in middle-aged and older men and women, a longitudinal study
Link: http://som.unm.edu/cme/2012/IANA.html
Titel: Physical functioning and disability in middle-aged and older persons; a longitudinal study
Titel: De PROFIEL studie: Oud met functiebehoud
Titel: Generalized subclinical atherosclerosis and physical function in older men, a longitudinal study
Link: http://som.unm.edu/cme/2012/IANA.html
Titel: Oud met functiebehoud, welke factoren bepalen functiebehoud bij ouderen?
Titel: The association between physical performance characteristics and independence in ADL
Titel: The association between physical performance characteristics and independence in ADL, WEON, IJmuiden 2011 (poster)
Titel: De PROFIEL studie: Oud met functiebehoud
Titel: The association between intima media thickness and physical functioning in elderly men, a longitudinal study.
Titel: Preservation of functioning in older persons
Titel: Physical performance characteristics related to disability in older persons: a systematic review.
Auteur: den Ouden ME, Schuurmans MJ, Arts IE, van der Schouw YT
Magazine: Maturitas
Titel: Atherosclerosis and physical functioning in older men, a longitudinal study.
Auteur: den Ouden ME, Schuurmans MJ, Arts IE, Grobbee DE, Bots ML, van den Beld AW, Lamberts SW, van der Schouw YT
Magazine: Journal of Nutrition, Health and Aging
Titel: Association between physical performance characteristics and independence in activities of daily living in middle-aged and elderly men.
Auteur: den Ouden ME, Schuurmans MJ, Arts IE, van der Schouw YT
Magazine: Geriatrics & Gerontology International
Titel: Domains contributing to disability in activities of daily living.
Auteur: den Ouden ME, Schuurmans MJ, Mueller-Schotte S, Brand JS, van der Schouw YT
Magazine: Journal of the American Medical Directors Association
Titel: Vascular status and physical functioning: the association between vascular status and physical functioning in middle-aged and elderly men: a cross-sectional study.
Auteur: Arts IE, Schuurmans MJ, Grobbee DE, van der Schouw YT.
Magazine: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation
Titel: Identification of high-risk individuals for the development of disability in activities of daily living.
Auteur: den Ouden ME, Schuurmans MJ, Mueller-Schotte S, van der Schouw YT
Magazine: Experimental Gerontology
Titel: Physical functioning is related to both an impaired physical ability and ADL disability: a ten year follow-up study in middle-aged and older persons.
Auteur: den Ouden ME, Schuurmans MJ, Brand JS, Arts IE, Mueller-Schotte S, van der Schouw YT
Magazine: Maturitas
Titel: Disability in activities of daily living: a multifactorial approach
Auteur: M.E.M. den Ouden

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit onderzoeksproject was om inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan functiebehoud, om zodoende in een vroeg stadium oudere mensen te kunnen identificeren die het risico lopen op functieverlies en interventies te ontwikkelen die functieverlies voorkomen of vertragen, zodat ouderen in staat zijn zelfredzaam te blijven.
Wij hebben een longitudinale studie uitgevoerd in de algemene bevolking onder 625 oudere vrouwen en mannen. Deelnemers aan twee onderzoeken die waren uitgevoerd in 1999-2000 en 2001-2002 onder 402 oudere vrouwen en 400 oudere mannen werden uitgenodigd voor een vervolgmeting ongeveer 10 jaar later. In de oorspronkelijke studies was al uitgebreide informatie verzameld over medische geschiedenis inclusief geneesmiddelengebruik, leefstijlfactoren (roken, alcohol, voeding, lichamelijke activiteit). Somatische, functionele, cognitieve en psychosociale status zijn opnieuw uitgebreid gekarakteriseerd in het kader van de huidige studie.
We hebben gevonden dat zowel somatische, functionele, cognitieve als psychosociale factoren van belang zijn bij het bepalen van het behoud van onafhankelijkheid, en spierkracht en longfunctie zijn met name bepalende factoren daarin. We hebben een voorspelmodel ontwikkeld waarmee mensen van middelbare en oudere leeftijd opgespoord kunnen worden die een hoog risico hebben op toekomstig ADL-functieverlies. Dit model moet omgezet worden in een praktisch hanteerbare scorekaart, en gevalideerd in andere populaties. Er kan een multifactoriële interventie ontwikkeld worden, waarin spierkracht wel een belangrijk element is. Daarna zou deze interventie in een met de scorekaart geïdentificeerde hoog-risicogroep geëvalueerd kunnen worden op klinische effectiviteit en kosten-effectiviteit in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie.

De meeste ouderen vinden goede lichamelijke gezondheid belangrijk in hun leven. Tweederde van hen heeft echter één of meerdere chronische aandoeningen, waardoor ze zich in het dagelijks leven minder goed kunnen redden en hun vitaliteit afneemt. Kleine verstoringen in de dagelijkse handelingen kunnen hen snel uit balans brengen. Deze ouderen balanceren tussen willen en kunnen, draagkracht en draaglast, belasting en belastbaarheid.
Preventieve maatregelen moeten ertoe leiden dat mensen, ook op leeftijd en met eventuele chronische aandoeningen, zelfstandig, zelfredzaam en in goede psychische conditie kunnen blijven en daarmee in staat zijn de balans in het dagelijks leven te behouden en zelf vorm te blijven geven aan hun leven.
Het doel van het PROFIEL onderzoek is om factoren te vinden die belangrijk zijn bij het zelfredzaamheid in het dagelijks leven. Tien jaar geleden zijn bij 800 ouderen gegevens over lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren, en de vasculaire, spier- en botstatus gemeten en deze ouderen worden opnieuw benaderd om deel te nemen aan de PROFIEL studies, waarbij dezelfde gegevens nogmaals zullen worden verzameld. Hierdoor is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de gegevens van 10 jaar geleden en de gegevens van nu om zo te bepalen welke factoren belangrijk kunnen zijn bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311040301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. Y.T. van der Schouw
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht