Mobiele menu

Ouderen in beweging gemeente Eemsmond

Vanaf september gaan in de dorpen Uithuizen en Uithuizermeeden (gemeente Eemsmond) de interventies Beweegpret 55+ aan Zet i.c.m. Denken en Doen van start. Beide dorpen hebben te maken met een toenemende vergrijzing, wat gepaard gaat met een vermindering van de capaciteit van het bewegingsapparaat. Door in te zetten op het stimuleren van (sociaal) bewegen, aangepast aan de behoeften en wensen van de 65+ers, wordt gewerkt aan de lichamelijke gezondheid. Maar we willen niet alleen inzetten op een goede lichamelijke gezondheid, ook de geestelijke gezondheid kan verbeterd worden d.m.v. bewegen. Door sociale activiteiten te koppelen aan de beweegactiviteiten willen we het sociale netwerk van 65+ers vergroten en daarmee eenzaamheid tegengaan. De (sociale)activiteiten van de interventies worden uitgevoerd bij de sportaanbieders en/of de lokale zorg/welzijnsinstelling die zich dichtbij de 65+ers bevindt. Hierdoor kunnen we ouderen in de dorpen op een laagdrempelige manier in bewegen krijgen.

Verslagen


Eindverslag

Door de Sportimpuls en het inzetten van de interventies Beweegpret 55+, In Balans en Denken en Doen hebben
we veel ouderen in (structureel) in beweging kunnen brengen in de dorpen Uithuizen en Uithuizermeeden in de
gemeente Eemsmond. Dit hebben we enerzijds bereikt door het opleiden van professionals met de Beweegpret
55+ aan Zet en Valpreventie. Door het opleiden van professionals hebben we weten te bereiken dat er binnen
woonzorginstelling het Gerack (2 locaties) meer aandacht is voor bewegen onder de werknemers. Hierdoor is
bewegen meer onderdeel geworden van de dagelijkse activiteiten van de inwoners van het Gerack. Daarnaast zijn
er verschillende cursussen en activiteiten georganiseerd voor de ouderen, al dan niet in samenwerking met
verenigingen, fysiotherapeuten en andere samenwerkingspartners. Ook heeft deze subsidie geleid tot een mooie samenwerking tussen verschillende partijen.

Inmiddels zijn we een jaar van start met de interventies Denken en Doen en Beweegpret 55+ aan zet. Met de samenwerkingspartners zijn inmiddels al verschillende activiteiten opgezet voor de doelgroep. Daarnaast hebben er ook een aantal aanpassingen plaatsgevonden binnen het project. Zo is bijvoorbeeld een valpreventiecursus aangeboden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.H. Spijk-Dam
Verantwoordelijke organisatie:
Mexs2000