Mobiele menu

Ouderen gezonder en langer thuis

Organisaties willen de bestaande netwerksamenwerking rond kwetsbare thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder in Etten-Leur en Zundert graag structureel verbreden naar andere domeinen en de samenwerking verder verdiepen. Deelnemende organisaties zijn: Het Huisartsenteam, Avoord, Thebe, Surplus, Stichting Welzijns Zundert, Indigo, Breburg, gemeente Etten-Leur, Gemeente Zundert en CZ Zorgverzekeraar.
 
Doelen van het ontwikkelproces zijn:

  • Een gemeenschappelijke visie en ambitie vaststellen;
  • Vroegsignalering van kwetsbare ouderen vervroegen en verbreden;
  • De behoeften en mogelijkheden van de ouderen zelf en hun omgeving beter benutten;
  • Structurele verbinding van de Kernteams Ouderenzorg met WMO, Welzijn en GGZ tot stand brengen;
  • Samenhang van inzet en werkwijze van de betrokken professionals te vergroten door gemeenschappelijke visie en taal;
  • Bestaande interventies beter benutten en onderlinge samenhang daarvan vergroten.

Door middel van een werkdag, werkgroepen en een terugkom dagdeel worden bovenstaande doelstellingen gerealiseerd. De begeleiding van dit proces gebeurt door Bettery Institute, met als primaire adviseur Hilbrand Jacobs.

Verslagen


Eindverslag

Ouderen in Etten-Leur en Zundert lang en gezond thuis.
Met ouderen, mantelzorgers en met professionals, managers en beleidsmedewerkers van organisaties, gemeenten en zorgverzekeraar CZ is een interactief visie en uitwerkingsproces uitgevoerd. Gericht op wat nodig is om ouderen lang en gezond thuis te laten wonen.
Het netwerk heeft de visie "Positieve Gezondheid, Gedrag en ZiekteZorg" als leidende ontwikkelrichting gekozen. In deze visie staan de behoeften en acties van ouderen en mantelzorgers centraal.
De uitwerking concentreerde zich op twee speerpunten:
1: betere samenwerking tussen welzijn, WMO en zorg, vanuit de behoeften van ouderen en mantelzorgers.
2: betere (digitale) informatievoorziening.
Op basis van interviews en interactieve werksessies is een plan van aanpak voor gezamenlijke ontwikkeling gemaakt. Daarbij worden bestaande middelen en structuren benut en verder verbeterd. Op die manier is een behapbaar verbeterplan ontstaan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005044
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Jacobs
Verantwoordelijke organisatie:
Het huisartsenteam