Mobiele menu

Ouderen langer thuis in de wijk Amby - participatief onderzoek voor een Wijkgericht-Ouderenzorgplan

In het project ‘Ouderen langer thuis in de wijk Amby’ wil het Amby Netwerk (AN) van de wijk Amby in Maastricht een wijkgericht-ouderenzorgplan (WOZP) ontwikkelen. De samenwerking met de (toekomstige) oudere wijkbewoners staat hierbij centraal. Het is de bedoeling om het zorg- en welzijnsnetwerk zo te organiseren dat oudere wijkbewoners op de juiste manier en het juiste moment geholpen en ondersteund worden en langer thuis kunnen blijven wonen. Het project richt zich zowel op de oudere inwoners als op de generatie daarvoor, die uitgedaagd wordt om bewust na te denken over hun toekomst (advanced care planning). Vanuit een participatieve aanpak is de verwachting dat meer ruimte ontstaat voor eigen regie van inwoners.

Aanpak/werkwijze

Om een preventieve aanpak te bevorderen wil het Amby Netwerk twee onderwerpen de komende twintig maanden verder uitwerken in een passend en gedragen wijkgericht-ouderenzorgplan. Ten eerste de samenwerking tussen welzijn en zorg. Er wordt, samen met de wijkbewoners, on- en offline sociale technologie ontwikkeld, waarmee zowel wijkbewoners als professionals op verschillende manieren (telefonisch, via website of fysiek) contact met elkaar kunnen hebben. Ten tweede gaat het Amby Netwerk, gekoppeld aan deze sociale technologie, een ‘veerkrachtmonitor’ aanbieden, waarmee vitale 55+ ers uit de wijk een zelf-zorg onderzoek kunnen invullen om zich er bewust van te worden hoe het ervoor staat met hun veerkracht en vitaliteit. De twee onderwerpen komen samen in het wijkgerichte-ouderenzorgplan, een plan dat een leidraad gaat vormen voor de toekomst.

Samenwerkingspartners

Het Amby Netwerk (AN) bestaat uit inwoners van de wijk Amby, inwonersorganisaties en partnerorganisaties zoals Huisartsenpraktijk Severe, Huisartsenpraktijk Zwietering, Trajekt, Envida, Thuiszorg Groot Limburg, studenten van Zuyd Hogeschool. Het actieonderzoek wordt gefaciliteerd door onderzoek- en adviesbureau Warkhouse.

Verwachte resultaten

Een gezamenlijk, samen met de oudere inwoners, opgesteld duurzaam vastgelegd wijkgericht-ouderenzorgplan (WOZP), waarin aangegeven hoe het zorgnetwerk en het welzijnsnetwerk te vernieuwen (en uit te breiden), zodat er een integrale aanpak ontwikkeld kan worden voor het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen in de wijk Amby in Maastricht.

Kenmerken

Projectnummer:
10100082310003
Looptijd: 32%
Looptijd: 32 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
F.J.M. Amory
Verantwoordelijke organisatie:
ZIO Zorg In Ontwikkeling
Afbeelding
Verschillende mensen aan het samenwerken

Burgerparticipatie

Eén van de uitgangspunten van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek is dat de zorg tot stand komt in overleg met de patiënt/cliënt en naasten. ZonMw wil bijdragen aan het versterken van de rol van burgers in besluitvormingsprocessen in zorg en welzijn. Vanuit deze subsidieronde financiert ZonMw het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in 12 domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in verschillende regio’s van het land. Dit project is er daar één van. Bekijk hier de andere 11 projecten.