Mobiele menu

Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk NUZO, GENERO en BeterOud, juni 2017 Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk

Tijdens dit project zijn door NUZO, GENERO en MOVISIE gezamenlijk in 2018 vier succesvolle bijeenkomsten gehouden. In Woerden, Nieuwegein, Bergen op Zoom en in Rotterdam. Het betrof twee netwerkbijeenkomsten, twee ronde tafels tijdens regiotour in Nieuwegein en een uitwisselingsbijeenkomst in Bergen op Zoom. Een evaluatiebijeenkomst volgde in november 2018.

Thema’s bijeenkomsten

1.    Het belang van sociale contacten
2.    Het belang van zingeving
3.    Het belang van het bespreken van ideeën over ouder worden met naasten.

De eerste bijeenkomst ging over zingeving en het belang van ideeën over goed ouder worden. Zie nieuwsbericht van bijeenkomst 15 januari op BeterOud; Wat hebt u nodig om plezierig oud te worden? Bij de slotbijeenkomst van 17september stond nadrukkelijk het sociaal domein voorop, in verbinding met het medisch domein. Nieuwsbericht van bijeenkomst 17 september volgt, titel: Ondersteuning ouderen die thuis wonen. Hoe kunnen eerste lijn, welzijn en ouderen in samenwerking bijdragen?

Conclusies

•    De ouderen en professionals geven aan dat betekenisvolle relaties tussen ouderen en professionals de basis zijn voor passende en zinnige zorg en welzijn, De hamvraag is; “Doen we de dingen op de goede manier vanuit het ouderenperspectief”. Professionals zouden het moeten durven om met ouderen en hun mantelzorgers het gesprek aan te gaan over levensvragen en zorg en welzijn. Het zet ouderen aan het denken. Dat is belangrijk omdat ouderen een eigen verantwoordelijkheid hebben om betekenisvolle relaties op te bouwen.
•    Op het gebied van samenwerken: verbinden, elkaars kennis en ervaring delen met als doel ouderen betere zorg en ondersteuning te bieden.

Producten

•    Programma en uitnodiging bijeenkomsten en verslagen
•    Te verschijnen factsheet over ouderen in de wijk
•    A-4 met achtergrond en samenvatting Is Alles Besproken voor nu, zo en later

Bereik

Er zijn ruim 400 mensen bereikt direct via de bijeenkomsten: ouderen en hun mantelzorgers en professionals. Indirect is er een nog veel groter bereik via website, partners in beide netwerken, nieuwsbrieven en social media.

Quote Els Hofman MOVISIE

“Als dit de doorsnee is van de staat van samenwerking tussen mensen in het sociaal en medisch domein dan staan we er goed voor. Heel mooi om te zien! Ook het aantal ouderen en mantelzorgers dat meedoet aan deze bijeenkomsten geeft moed en inspiratie, want de participatie van ouderen is enorm belangrijk en wordt nog belangrijker de komende jaren!”

Ook interessant voor u

    Themapagina Ouderen
    Nieuwsbrief Ouderen

Producten

Titel: Factsheet Leggen van contact tussen ouderen en professionals in de wijk
Auteur: GENERO en MOVISIE
Titel: Uitnodiging/programma 'Zingeving: wat is er nodig in de samenwerking tussen ouderen en professionals?'
Auteur: GENERO, NUZO en MOVISIE
Titel: Verslag 'Wat hebt u nodig om plezierig oud te worden?'
Auteur: GENERO en NUZO
Link: http://www.beteroud.nl
Titel: Verslag 'Ondersteuning ouderen die thuis wonen. Hoe kunnen eerste lijn, welzijn en ouderen in samenwerking bijdragen?'
Auteur: GENERO, NUZO en MOVISIE
Link: http://www.genero-ouderenenmantelzorgforum.nl
Titel: Verslag Evaluatiebijeenkomst NUZO-­GENERO-MOVISIE
Auteur: De Graaff, Smilde, Hofman
Titel: Uitnodiging/programma 'Ondersteuning ouderen die thuis wonen Hoe kunnen eerste lijn, welzijn en ouderen in samenwerking bijdragen?'
Auteur: GENERO, NUZO, MOVISIE
Titel: Lessen en tips deelnemers ''Ondersteuning ouderen die thuis wonen. Hoe kunnen eerste lijn, welzijn en ouderen in samenwerking bijdragen?'
Auteur: GENERO, NUZO en MOVISIE
Titel: Uitnodiging/programma 'Prettig oud worden in eigen buurt. Hoe kan het contact verlopen tussen ouderen en professionals?'
Auteur: GENERO en MOVISIE
Titel: Presentaties (4) over het contact tussen ouderen en professionals in de wijk
Auteur: Hanna van Dijk (EUR), Jeanny Vreeswijk (NOOM), Naima Aadmi en Polleke Verhoeven (GGD West-Brabant), Branko Olij (Erasmus MC)
Titel: Presentaties (4) over samenwerking sociaal domein en medische zorg
Auteur: Niek de Wit (UMC Utrecht), Peet Huys (Minters welzijn), Anneke Roobol/Marije vd Velden (Gezond op Zuid/GC Lange Hille), Meta de Graaff (NUZO)
Titel: Lezing ‘Met plezier ouder worden en kwaliteit van zorg’
Auteur: Joris Slaets

Verslagen


Eindverslag

Tijdens dit project zijn door NUZO, GENERO en MOVISIE gezamenlijk in 2018 vier succesvolle bijeenkomsten gehouden. In Woerden, Nieuwegein, Bergen op Zoom en in Rotterdam. Het betrof twee netwerkbijeenkomsten, twee ronde tafels tijdens de regiotour in Nieuwegein en een uitwisselingsbijeenkomst in Bergen op Zoom. Een evaluatiebijeenkomst volgt in november 2018.

Thema’s bijeenkomsten:
1. Het belang van sociale contacten
2. Het belang van zingeving
3. Het belang van het bespreken van ideeën over ouder worden met naasten.

De eerste bijeenkomst ging over zingeving en het belang van ideeën over goed ouder worden. Een nieuwsbericht van deze bijeenkomst van 15 januari 2018 is te vinden op BeterOud; Wat hebt u nodig om plezierig oud te worden? https://www.beteroud.nl/nieuws-zingeving-samenwerking-analysetool-resul…
Bij de slotbijeenkomst van 17 september stond nadrukkelijk het sociaal domein voorop, in verbinding met het medisch domein. Een nieuwsbericht van deze bijeenkomst van 17 september 2018 is te vinden op http://www.genero-ouderenenmantelzorgforum.nl/ (onder nieuws), titel: Ondersteuning ouderen die thuis wonen. Hoe kunnen eerste lijn, welzijn en ouderen in samenwerking bijdragen?

Conclusies;
• De ouderen en professionals geven aan dat betekenisvolle relaties tussen ouderen en professionals de basis zijn voor passende en zinnige zorg en welzijn, De hamvraag is; “Doen we de dingen op de goede manier vanuit het ouderenperspectief”. Professionals zouden het moeten durven om met ouderen en hun mantelzorgers het gesprek aan te gaan over levensvragen en zorg en welzijn. Het zet ouderen aan het denken. Dat is belangrijk omdat ouderen een eigen verantwoordelijkheid hebben om betekenisvolle relaties op te bouwen.
• Op het gebied van samenwerken: verbinden, elkaars kennis en ervaring delen met als doel ouderen betere zorg en ondersteuning te bieden.

Producten:
• Programma en uitnodiging bijeenkomsten en verslagen evenals bijlage post its
• Te verschijnen factsheet over ouderen in de wijk
• A-4 met achtergrond en samenvatting Is Alles Besproken voor nu, zo en later

Bereik: er zijn ruim 400 mensen bereikt direct via de bijeenkomsten: ouderen en hun mantelzorgers en professionals.
Indirect is er een nog veel groter bereik via website, partners in beide netwerken, nieuwsbrieven en social media.

Quote Els Hofman MOVISIE

“Als dit de doorsnee is van de staat van samenwerking tussen mensen in het sociaal en medisch domein dan staan we er goed voor. Heel mooi om te zien! Ook het aantal ouderen en mantelzorgers dat meedoet aan deze bijeenkomsten geeft moed en inspiratie, want de participatie van ouderen is enorm belangrijk en wordt nog belangrijker de komende jaren!”

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
63300095125
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D.A. Smilde-van den Doel
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting GENERO