Ouderen Netwerk Rijswijk

Projectomschrijving

Ongeveer een jaar geleden is vanuit huisartsenpraktijk de Hof gestart met het bouwen van een ouderennetwerk in Oud-Rijswijk.Het netwerk richt zich op organisaties binnen Oud-Rijswijk die direct te maken hebben met kwetsbare ouderen. Via de zorg/hulpverleners in het netwerk zijn de ouderen en mantelzorgers betrokken bij het netwerk.
Binnen het netwerk willen we de deelnemers meer betrokken krijgen en verantwoordelijk stellen voor het functioneren van het netwerk. Dit willen we doen door thema’s uit te werken in werkgroepen en de regiegroep elk jaar deels te laten invullen door andere deelnemers. Daarnaast is kortgeleden een ouderen netwerk in Nieuw-Rijswijk gestart, waarmee we graag een verbinding willen leggen. Het streven is voor beide gebieden een aparte netwerkbijeenkomst te organiseren en gezamenlijk een themabijeenkomst. Naar aanleiding van deze themabijeenkomst, met als thema valpreventie, willen we ook de gehele keten aan zorg optimaliseren van de groep ouderen die dit nodig heeft.

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk, die met deze vorm heeft gewerkt, heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.

Verslagen

Eindverslag

Het netwerk Oud-Rijswijk zet zich in voor de thuiswonende, kwetsbare ouderen van 75 jaar en ouder in Oud-Rijswijk. Het netwerk gelooft dat zij d.m.v. van kennis van elkaars expertise en betere communicatie een hogere kwaliteit van zorg kan leveren aan kwetsbare ouderen. Met subsidie van vanuit ZonMw en ondersteuning van externe adviseurs van Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut heeft Oud-Rijswijk, als onderdeel van een lerend netwerk met andere ouderennetwerken, door middel van lokale netwerk bijeenkomsten gewerkt aan klinische-, professionele- en organisationele integratie van het netwerk. Op patiëntniveau is een multidisciplinair overleg (MDO) geïntroduceerd. Ter versterking van de professionele integratie is een multidisciplinaire regiegroep geïntroduceerd en staan voor 2019 en 2020 drie themabijeenkomsten gepland met Nieuw-Rijswijk. Voor het thema valpreventie ontwikkelt het netwerk een zorgpad. Om de samenwerking binnen het netwerk kracht bij te zetten hebben bestuurlijk verantwoordelijken van betrokken organisaties een intentieverklaring getekend.

Samenvatting van de aanvraag
Ongeveer een jaar geleden is vanuit huisartsenpraktijk de Hof gestart met het bouwen van een ouderennetwerk in Oud-Rijswijk.Het netwerk richt zich op organisaties binnen Oud-Rijswijk die direct te maken hebben met kwetsbare ouderen. Via de zorg/hulpverleners in het netwerk zijn de ouderen en mantelzorgers betrokken bij het netwerk. Binnen het netwerk willen we de deelnemers meer betrokken krijgen en verantwoordelijk stellen voor het functioneren van het netwerk. Dit willen we doen door thema’s uit te werken in werkgroepen en de regiegroep elk jaar deels te laten invullen door andere deelnemers. Daarnaast is kortgeleden een ouderen netwerk in Nieuw-Rijswijk gestart, waarmee we graag een verbinding willen leggen. Het streven is voor beide gebieden een aparte netwerkbijeenkomst te organiseren en gezamenlijk een themabijeenkomst. Naar aanleiding van deze themabijeenkomst, met als thema valpreventie, willen we ook de gehele keten aan zorg optimaliseren van de groep ouderen die dit nodig heeft. Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk, die met deze vorm heeft gewerkt, heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005008
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van der Werff
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk de Hof