Ouderen op de Kaart (OOK) Culemborg

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de leefstijl, zorg en welzijn van de oudere verbeterd en hij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

GGD Gelderland Zuid, Huisartsenpraktijk van Roijen, Huisartsenpraktijk Parijsch, Sociaal Wijkteam Culemborg, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (Santé Partners), Elk Welzijn, Gemeente Culemborg, Stichting zorgcentra de Betuwe, Stichting Seniorencollectief Culemborg, Curadomi.

Doel en aanpak project

Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie ten behoeve van een breed gedragen ouderenbeleid in Culemborg. Om dit doel te bereiken organiseren we drie tot vier sessies met de aangesloten organisaties. Met interactieve werkvormen stellen we samen een visie, doelen en een verbeterplan op voor het netwerk. De sleutelfiguren (professionals en/of vrijwilligers) weten daarna wat zij anders moeten doen in de samenwerking om meer integraal te werken.

Verslagen

Eindverslag

Naam netwerk
Ouderen op de Kaart Culemborg

Doel van het netwerk
Het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de leefstijl, zorg en welzijn van de oudere verbeterd en hij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk
GGD Gelderland Zuid, Huisartsenpraktijk van Roijen, Huisartsenpraktijk Parijsch, Sociaal Wijkteam Culemborg, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (Santé Partners), Elk Welzijn, Gemeente Culemborg, Stichting zorgcentra de Betuwe, Stichting Seniorencollectief Culemborg, Curadomi.

Doel en aanpak project
Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie ten behoeve van een breed gedragen ouderenbeleid in Culemborg. Om dit doel te bereiken organiseren we drie tot vier sessies met de aangesloten organisaties. Met interactieve werkvormen stellen we samen een visie, doelen en een verbeterplan op voor het netwerk. De sleutelfiguren (professionals en/of vrijwilligers) weten daarna wat zij anders moeten doen in de samenwerking om meer integraal te werken.

Samenvatting van de aanvraag
De resultaten uit de ouderenmonitor van GGD Gelderland Zuid geven aan dat de ouderenpopulatie groeit en thema’s als eenzaamheid, ondervoeding, vallen en mantelzorg steeds vaker gaan voorkomen. Er is er veel versnippering in Culemborg omtrent ouderen. Iedereen doet wat en voor de ouderen is het niet altijd duidelijk waar ze nu terecht kunnen. Vanuit een netwerk wil men werken aan een gezamenlijke visie ten behoeve van ouderenbeleid. Met als doel de leefstijl en zorg van de oudere te verbeteren zodat zij zo lang mogelijk is goede omstandigheden thuis kunnen blijven wonen. Het netwerk wil werken aan: - het versterken van een integrale aanpak van gezond ouder worden in Culemborg met een samenhangend programma op preventie en activiteiten die hier aan bijdraagt. - Het aanbieden van samenhangende zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in Culemborg. Met als doel het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de zorg voor de oudere verbeterd en hij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen. - Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie ten behoeve van een breed gedragen ouderenbeleid in Culemborg. De sleutelfiguren (Professionals en/of vrijwilligers) weten hoe zij effectiever en meer integraal kunnen samenwerken. Het netwerk richt zich in eerste instantie op de Culemborgse wijk Parijsch. Dit omdat hier relatief veel ouderen van >65 jaar wonen. Ontwikkeldoel is de resultaten van een plan van aanpak in een later stadium breder uit te rollen in andere wijken in de gemeente. Het netwerk wil zich richten op zowel ouderen die nog redelijk vitaal zijn als op ouderen in meer kwetsbare situaties. Het wil meer zicht krijgen op problematiek en risicofactoren voor kwetsbaarheid. Daarnaast wil het ook kijken hoe je thuiswonende ouderen zo goed mogelijk kunt bereiken, in beeld krijgt en houdt. Er is duidelijk meer inzet op preventie en vroegsignalering gewenst. Dit vraagt om een goede, gestructureerde samenwerking in de wijk, tussen alle hulpverleners en organisaties. De deelnemers van het netwerk willen graag met elkaar aan de slag en zien een grote meerwaarde in het betrekken van een externe adviseur om het ontwikkelproces snel en effectief met elkaar te doorlopen. Deze subsidie is daarbij ondersteunend.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005050
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. van Daalen
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Gelderland Zuid