Mobiele menu

Ouderendelegaties 2017-2018

Projectomschrijving

Sinds de start van GENERO Netwerk Ouderenzorg Zuidwest Nederland, 10 jaar geleden, maakt het Ouderen- en mantelzorgforum deel uit van het netwerk.

Doel

Doel van het forum is om vanuit het ouderenperspectief een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. De meerwaarde van het bij alle activiteiten meespreken door ouderen wordt inmiddels breed erkend binnen het netwerk.

Resultaten

Het forum heeft afgelopen jaren hard gewerkt aan meer bekendheid voor het forum en GENERO. Er is contact geweest met zorgorganisaties, cliëntenraden, gemeenten, WMO-raden, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen. Voor onderwijsinstellingen heeft het forum een folder ontwikkeld over ouderenparticipatie in het onderwijs. Op bijeenkomsten van GENERO zijn forumleden altijd zichtbaar aanwezig en doen actief mee. Twee leden van het forum nemen inmiddels deel aan de Nationale Raad van Ouderen.

Het forum hoopt steeds vaker een vanzelfsprekende gesprekspartner te zijn voor organisaties in de zorg/welzijn die zich willen verdiepen in het perspectief van ouderen, zodat de zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen.

Meer informatie

Genero
Folder: Ouderenparticipatie verhoogt kwaliteit binnen het onderwijs
Beter oud: ‘Je bent nooit te oud om te leren’

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Producten

Titel: Diverse artikeltje in GENERO Nieuwsbrieven, berichten op Twitter en in de GENERO Linked-In groep
Auteur: GENERO redatie
Titel: Verslag jubileumconferentie GENERO 8 oktober 2018
Auteur: Stichting GENERO
Titel: Mindmap: Anders leren werken, denken en samenwerken
Auteur: Deelnemers bijeenkomst 1 november 2017
Titel: Folder: Ouderenparticipatie verhoogt kwaliteit binnen het onderwijs
Auteur: GENERO Ouderen- en mantelzorgforum
Titel: Website GENERO-ouderen en mantelzorgforum
Auteur: leden ouderenforum
Link: http://www.genero-ouderenenmantelzorgforum.nl/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sinds de start is het Ouderen- en mantelzorgforum onderdeel van GENERO, het Netwerk Ouderenzorg Zuidwest Nederland. Het doel van het forum is om vanuit het ouderenperspectief binnen GENERO een bijdrage te leveren aan het handhaven en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. Het forum is het geweten van GENERO. Het forum wil ervoor zorgdragen dat de inbreng van ouderen als gelijkwaardige partij in het zorg- en welzijnsveld meegenomen wordt in de besluitvorming. Het komende jaar wil het forum gebruiken om de positie van het forum te versterken en meer bekendheid te creëren. Er wordt actief contact gezocht met zorgorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen. Voor de laatste groep zal het forum een handreiking ontwikkelen met daarin praktische voorbeelden van onderwijsvormen en meer informatie over ouderenparticipatie in het onderwijs. Ook zal het forum bestaande promotiematerialen doorontwikkelen, zoals flyer en website. Het forum hoopt steeds vaker een vanzelfsprekende gesprekspartner te zijn voor organisaties in de zorg en welzijn voor ouderen die zich willen verdiepen in het perspectief van ouderen, zodat de zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633300025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D.A. Smilde-van den Doel
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting GENERO