Ouderennetwerk MC Mook

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Te komen tot een gezamenlijk plan voor patiënt, mantelzorg en betrokken hulpverleners voor doelgroep kwetsbare ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

  • MC Mook, Mook (Huisarts, POH)
  • ZZG Zorggroep, regio Nijmegen/ team Mook (Wijkverpleegkundige, SOG)
  • Buurtzorg, team Mook (Wijkverpleegkundige)
  • Synthese, Mook (Maatschappelijk werk)
  • Netwerk 100, Nijmegen (Zorgtrajectbegeleider)
  • Pantein, team Mook (Wijkverpleegkundige)
  • Gemeente Mook (WMO consulent)
  • Apotheek Malden/ Vuursteen (apotheker)

Doel en aanpak project

Het netwerk kwetsbare ouderen Mook bestrijkt het dorp Mook (onderdeel van Gemeente Mook) en  heeft 6600 inwoners waarvan 1680 65+.  Het netwerk is in september 2019 gestart en bestaat uit een huisarts, één POH, twee wijkverpleegkundigen, een zorgtrajectbegeleider en een Specialist Ouderengeneeskunde.

Vervolgens is met ondersteuning van DementieNet een nulmeting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk is de uitkomst hiervan besproken met het netwerk en zijn op basis hiervan de verbeterpunten geselecteerd en geprioriteerd, te weten: ondersteuning mantelzorgsysteem en betere onderlinge communicatie. Het netwerk is nog niet actief op deze punten en wil graag tot concrete verbeteringen komen en activering van de netwerkpartners.

In dit traject wil het netwerk aan de slag met het verbeteren van de structuur van het netwerk (met behulp van een SWOT-analyse en via de netwerktheorie van Kaats en Opheij); zij wil in 2 netwerkbijeenkomsten afspraken maken over de doelstellingen voor het netwerk en de intentieverklaring tekenen. In 2 werkgroepen zullen de verbeterpunten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak. De 2 verbeterpunten zijn: ‘verbeteren communicatie’ en ‘verbeteren ondersteuning mantelzorgsysteem’.

Verslagen

Eindverslag

Het netwerk kwetsbare ouderen Mook bestrijkt het dorp Mook (onderdeel van Gemeente Mook) en heeft 6600 inwoners waarvan 1680 65+. Het netwerk is in september 2019 gestart en bestaat uit een huisarts, één POH, twee wijkverpleegkundigen, een zorgtrajectbegeleider en een Specialist Ouderengeneeskunde.
Vervolgens is met ondersteuning van DementieNet een nul-meting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk is de uitkomst hiervan besproken met het netwerk en zijn op basis hiervan de verbeterpunten geselecteerd en geprioriteerd, te weten: ondersteuning mantelzorgsysteem en betere onderlinge communicatie. Het netwerk is nog niet actief op deze punten en wil graag tot concrete verbeteringen komen en activering van de netwerkpartners.
In dit traject wil het netwerk aan de slag met het verbeteren van de structuur van het netwerk (met behulp van een SWOT-analyse en via de netwerktheorie van Kaats en Opheij); zij wil in twee netwerkbijeenkomsten afspraken maken over de doelstellingen voor het netwerk en de intentieverklaring tekenen. In twee werkgroepen zullen de verbeterpunten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak. De twee verbeterpunten zijn: ‘verbeteren communicatie’ en ‘verbeteren ondersteuning mantelzorgsysteem’

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk kwetsbare ouderen Mook bestrijkt het dorp Mook (onderdeel van Gemeente Mook) en heeft 6600 inwoners waarvan 1680 65+. Het netwerk is in september 2018 gestart en bestaat uit één huisarts, één POH, twee wijkverpleegkundigen, een SO, een zorgtrajectbegeleider, een WMO consultent, de eigenaar van een dagbestedingscentrum en een welzijnsmedewerker. Vervolgens is met ondersteuning van DementieNet een nul-meting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk is de uitkomst hiervan besproken met het netwerk en zijn op basis hiervan de verbeterpunten geselecteerd en geprioriteerd, te weten: ondersteuning mantelzorgsysteem en betere onderlinge communicatie. Het netwerk is nog niet actief op deze punten en wil graag tot concrete verbeteringen komen en activering van de netwerkpartners. In dit traject wil het netwerk aan de slag met het verbeteren van de structuur van het netwerk (met behulp van een SWOT-analyse en via de netwerktheorie van Kaats en Opheij); zij wil in twee netwerkbijeenkomsten afspraken maken over de doelstellingen voor het netwerk en de intentieverklaring tekenen. In twee werkgroepen zullen de verbeterpunten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak. De twee verbeterpunten zijn: ‘professionaliseren van het gebruik van ViPlive’ en ‘ondersteuning mantelzorgsysteem’
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005070
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Janssen-Bor
Verantwoordelijke organisatie:
Medisch Centrum Mook