Ouderennetwerk in Prins Alexander

Projectomschrijving
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk: Het netwerk bestaat uit een aantal partijen met o.a. huisarts, wijkverpleegkundige, Specialist ouderengeneeskunde en welzijn, die al geruime tijd (informeel) met elkaar samenwerken op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning in de deelgemeente Prins Alexander in Rotterdam. Doel van het netwerk: Het netwerk richt zich op betere samenwerking en betere aansluiting van zorg en welzijn voor thuiswonende ouderen in Prins Alexander. Ondanks vele initiatieven weten professionals elkaar (nog) niet altijd te vinden. Ook kunnen bestaande ontwikkelingen en initiatieven door delen van informatie en beter samenwerken meer benut worden voor alle ouderen in Prins Alexander. Daarnaast is het doel om bestaande initiatieven meer te laten landen in de huisartsenpraktijk. Hierdoor hebben deze ontwikkelingen en initiatieven waarschijnlijk een groter bereik en meer effect omdat er dan een groter draagvlak is. Concreet wil het netwerk zich richten op het maken van de sociale kaart en het opzetten van een MDO waarin alle leden van het netwerk participeren. Met als doel betere zorg, ondersteuning en welzijn door betere samenwerking zodat ouderen zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis kunnen (blijven) wonen. Daarnaast richt het netwerk zich op het opstarten van een poliklinische screening bij kwetsbare ouderen met als doel inventarisatie van zorg- en welzijnsbehoeften, (val)preventie en het voorkomen van acute situaties in de thuissituatie en een betere aansluiting op de 2e lijn (SO in verpleeghuis & geriater in het ziekenhuis). Informatie en data verzameld op de polikliniek kan gebruikt worden in MDO, in overdracht naar het ziekenhuis/verpleeghuis (ELV/GRZ) en voor het praktijkgerichte onderzoek. Door deze werkwijze wordt (mogelijk) het insturen naar de 2e lijn voorkomen of uitgesteld. En indien opname in het ziekenhuis toch noodzakelijk is, is er samenwerking (de zorgbrug tot aan de huisarts die nu nog ontbreekt en het MDO) zodat de oudere optimaal wordt opgevangen na thuiskomst. Behalen van mijlpalen door: - 3 interactieve bijeenkomsten met leden van netwerk over ambitie, doelstellingen en het ontwikkelen van visie, SWOT-analyse te maken en ouderenpaticipatie vorm te geven. - Afnemen van 17 vragenlijsten/interviews met ouderen, mantelzorgers en zorgverleners over knelpunten, wensen, behoeften, mogelijke oplossingen (best practice) voor knelpunten en een focus om op door te ontwikkelen. - Omgevingsanalyse en opzetten sociale kaart (speciaal afgestemd op de huisarts) in te zetten voor MDO, SWOT-analyse en (mogelijk) ter voorbereiding van Welzijn op Recept. Bovenstaande activiteiten leveren data op die na analyse gebruikt gaan worden voor het opzetten van een door het netwerk gedragen plan van aanpak voor het opzetten van een MDO, polikliniek ter screening van ouderen, inzetten van Welzijn op Recept en vorm te geven ouderenparticipatie.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005076
Looptijd:
2020
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. D. Pons-Scheer
Verantwoordelijke organisatie:
Leliezorggroep