Mobiele menu

Ouderenparticipatie binnen programmalijn ''''Vitaal ouder worden'''' Gelderse Vallei

Projectomschrijving

Het samenwerkingsverband Vallei Vitaal in de regio Gelderse Vallei wil samen met ouderen gaan kijken naar de inhoud van de activiteiten die vanuit het samenwerkingsverband worden opgezet.

Hier wordt op dit moment onvoldoende invulling aan gegeven:

  • Zijn de actuele activiteiten in lijn met het perspectief van de oudere zorgvrager van de regio?
  • En hoe kunnen we het perspectief van de oudere zorgvrager meer op de voorgrond gaan zetten?

Met deze Uitvoeringsimpuls willen we deze verandering in gang zetten.

We ontwikkelen een werkwijze waarbij we ouderen betrekken voor inhoudelijke feedback op de activiteiten die lopen rondom Ouderenzorg in de regio (waarbij het project Advanced Care Planning als springplank fungeert). We willen de ouderen gaan betrekken bij planvorming, visievorming, evaluatie en prioritering waardoor interventies vanuit het samenwerkingsverband beter aansluiten op de doelgroep en eigen regie, zelfmanagement en de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen verbetert.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Wat: We willen de zorg voor de (kwetsbare) oudere in de regio Gelderse Vallei goed organiseren. Zodat de oudere zo lang mogelijk in zijn thuisomgeving kan blijven wonen, met behoud van eigen regie. Waarbij hij ondersteund wordt door de zorg die hij nodig heeft en het sociale netwerk. Met de startimpuls is een netwerksamenwerking opgezet, met daarbinnen een geaccordeerde programmalijn (met deelprojecten) gericht op ouderenzorg, genaamd Vitaal Ouder worden. In de huidige netwerksamenwerking is participatie van ouderen in het besluitvormingsproces meegenomen maar om het programma beter te laten aansluiten bij de doelgroep en succes te hebben bij de implementatie moet deze participatie verder uitgewerkt worden. Hoe: Het betrekken van ouderen voor inhoudelijke feedback op de programmalijn Vitaal ouder worden en betrekken ouderen bij planvorming, visievorming, evaluatie en prioritering programmalijn Vitaal ouder worden om uiteindelijk: Doel: - Doelgroepgericht te kunnen communiceren. - Interventies binnen programma beter te laten aansluiten op de doelgroep. - Om eigen regie, zelfmanagement en de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen te vergroten. - Managen van verwachtingen en creëren van maatschappelijk bewustzijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032220002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. N.R.A. Scheffers
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Vilente