Mobiele menu

Ouderenzorg in de gemeente Weststellingwerf (zuidfriesland) en de plaatsen Oldemarkt en Kuinre (NWO) optimaliseren door gestructureerde multidisciplinaire samenwerking binnen de huisartsenzorg, verzorgingshuizen, woonzorgcentra en apotheek.

In Wolvega (4 verzorgingshuizen) en in Oldemarkt (1 verzorgingshuis) is een praktijkverpleegkundige ouderenzorg in dienst van de gezamenlijke huisartsen gestationeerd. Door de dagelijkse aanwezigheid van deze praktijkverpleegkundige ouderenzorg is de huisartsgeneeskundige en verpleegkundige zorg aan de bewoners verbeterd. Zij bezoekt de bewoners structureel en op verzoek van bewoner, familie of verzorgenden. Deze praktijkverpleegkundige werkt nauw samen met de:

  • verzorgenden
  • teamleiders
  • specialist ouderengeneeskunde
  • huisartsen
  • apothekers

Optimalisering ouderenzorg

Door het structureren van deze multidisciplinaire samenwerking is de ouderenzorg in de verzorgingshuizen geoptimaliseerd. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg heeft een signalerende functie, waardoor regelmatig erger voorkomen wordt. Bij bewoners die dezelfde dag nog een huisarts nodig hebben, belt de praktijkverpleegkundige  zelf de huisarts. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg kan haar gegevens direct noteren in het HIS en in de informatiesystemen van de huizen. Hiermee worden registratie missers voorkomen. Uit een enquête blijkt dat de bewoners blij zijn met deze nieuwe functionaris.

Meer informatie

Vervolgproject 'Optimaliseren ouderenzorg in de thuissituatie'

Producten

Titel: Donderdag 19 september 2013 is de volgende workshop geagendeerd.
Auteur: G. de Jong, praktijkverpleegkundige
Titel: Bijdrage aan de regionale kranten

Verslagen


Eindverslag

In Wolvega(4 verzorgingshuizen)en in Oldemarkt (1 verzorgingshuis) is een praktijkverpleegkundige ouderenzorg in dienst van de gezamenlijke huisartsen gestationeerd. Door de structurele aanwezigheid van deze praktijkverpleegkundige ouderenzorg is de zorg aan de bewoners verbeterd. Zij bezoekt de bewoners structureel en op verzoek van bewoner, familie of verzorgenden. Deze praktijkverpleegkundige werkt nauw samen met de verzorgenden, de teamleiders, de specialist ouderengeneeskunde, alle huisartsen en apothekers. Door het structureren van deze multidisciplinaire samenwerking is de ouderenzorg in de verzorgingshuizen geoptimaliseerd. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg heeft een signalerende functie, waardoor regelmatig erger voorkomen kan worden. Bij bewoners die dezelfde dag nog een huisarts nodig hebben belt de praktijkverpleegkundige de huisarts en doet alvast veel voorwerk. De druk op de huisartspraktijken is door de intrede van deze praktijkverpleegkundige verminderd. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg kan haar gegevens direct noteren in het HIS en in de informatiesystemen van de huizen, hiermee worden registratie missers voorkomen.
De praktijkverpleegkundige heeft wekelijks overleg met de huisartsen en indien nodig apothekers en specialist ouderengeneeskunde. De praktijkverpleegkundige bezoekt de MDO's; ze krijgt enkele weken van te voren te horen welke bewoners besproken gaan worden. Voor deze bewoner kijkt ze jaarlijks naar de polyfarmacie samen met de huisarts en indien nodig de apotheker. Zodat de praktijkverpleegkundige zich goed heeft voorbereid voor het MDO. Daarnaast geeft de praktijkverpleegkundige klinische lessen aan de verzorgenden in het verzorgingshuis. De praktijkverpleegkundige wordt gezamenlijk gefinancieerd door de huisartsen, de verzorgingshuizen en De Friesland Zorgverzekeraar (POH-S gelden). Gezamenlijk zorgen deze drie groepen voor borging van de praktijkverpleegkundige in de toekomst.

De praktijkverpleegkundige ouderenzorg werkt voor alle huisartsen sinds juni 2011 in 4 verzorgingshuizen te Wolvega. In totaal gaat het om ruim 250 patiënten. De eerste 4 weken heeft zij zich georiënteerd in de huizen, elke week in een ander huis. Op deze manier kon zij kennismaken met de verzorging, de bewoners en met de cultuur van het huis. De voortgang van het project loopt voorspoedig. Zo voorspoedig dat we al eerder begonnen zijn met de aanpak van de polyfarmacie en uitbreiding naar een andere regio. Vanaf 1 oktober jl. worden regelmatig bewoners van de verzorgingshuizen onder de loep genomen wat betreft hun medicijngebruik. Per 1 november 2011 is ook het verzorgingshuis in Oldemarkt betrokken bij het project. Ook hier heeft een praktijkverpleegkundige ouderenzorg namens de huisarts, haar intrede gedaan in het verzorgingshuis.

Kenmerken

Projectnummer:
154012202
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Verschuur - Veltman MA
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging Langs de Linde