Mobiele menu

Ouders aan Zet! Onderzoek naar de effecten van 1gezin1plan

Projectomschrijving

1Gezin1Plan

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is erop gericht om multiprobleemgezinnen te helpen door hen actief te betrekken bij hulp. Zij voeren zelf de regie en maken samen met hulpverleners een plan. 1G1P maakt integraal, planmatig en doelgericht werken mogelijk.
 

Onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd in 3 regio’s en geeft door casusonderzoek, enquêtes onder professionals en reflectiebijeenkomsten inzicht in de meerwaarde van 1G1P ten opzichte van reguliere hulpverlening.
 

Uitkomsten

1G1P biedt op een aantal punten meerwaarde. Het draagt bij aan zelfredzaamheid en veerkracht van gezinnen, aan hun regievoering en aan afstemming tussen alle betrokkenen. Deze laatste 2 factoren zijn tevens belangrijk voor het bereiken van de gewenste resultaten. De afstemming tussen enerzijds gezin en zorgcoördinator en anderzijds andere betrokken organisaties is evenwel niet vanzelfsprekend. Het belangrijkste aandachtspunt is de geringe mate waarin organisaties die minder vaak met 1G1P werken de visie en uitgangspunten ervan delen.

Producten

Titel: 1Gezin 1Plan: Op zoek naar de oplossing die goed genoeg is
Auteur: Carolien Stam
Magazine: Zorg en Welzijn
Link: http://bit.ly/2Cf1a1y
Titel: ‘1Gezin1Plan levert gezinnen meer op’
Auteur: Tjitske Lingsma
Magazine: Mediator
Link: https://mediator.zonmw.nl/mediator-28-april-2018
Titel: Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf
Auteur: van Hal, Lineke, Gilsing, Rob, van der Hoff, Marlinda
Magazine: Vakblad Sociaal Werk
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12459-018-0168-0
Titel: 1Gezin1Plan in de praktijk
Auteur: Rob Gilsing Marlinda van der Hoff Lineke van Hal
Link: https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2018/1gezin1plan-in-de-praktijk

Verslagen


Eindverslag

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is erop gericht om multiprobleemgezinnen te helpen door hen actief te betrekken bij hulp. Zij voeren zelf de regie en maken samen met hulpverleners een plan. 1G1P maakt integraal, planmatig en doelgericht werken mogelijk.
Dit onderzoek is uitgevoerd in 3 regio’s en geeft door casusonderzoek, enquêtes onder professionals en reflectiebijeenkomsten inzicht in de meerwaarde van 1G1P ten opzichte van reguliere hulpverlening.
1G1P biedt op een aantal punten meerwaarde. Het draagt bij aan zelfredzaamheid en veerkracht van gezinnen, aan hun regievoering en aan afstemming tussen alle betrokkenen. Deze laatste twee factoren zijn tevens belangrijk voor het bereiken van de gewenste resultaten. De afstemming tussen enerzijds gezin en zorgcoördinator en anderzijds andere betrokken organisaties is evenwel niet vanzelfsprekend. Het belangrijkste aandachtspunt is de geringe mate waarin organisaties die minder vaak met 1G1P werken de visie en uitgangspunten ervan delen.

Samenvatting van de aanvraag

1Gezin1Plan is een methode voor multiprobleemgezinnen, gericht op het herstel van 'het gewone leven' waarbij kinderen zich zonder belemmeringen of bedreiging kunnen ontwikkelen. Daarnaast is de methode gericht op versterkte zelfregulering van gezinnen en een versterkt sociaal netwerk. 1Gezin1Plan beoogt de verschillende hulpverleners rondom een gezin effectief te laten samen werken, waarbij het gezin zelf de regisseur is van dit proces. Drie (methodische) uitgangspunten staan daarbij centraal:

  • multisystemisch werken;
  • planmatig/doelgericht werken;
  • en continuïteit.

In vier regio's wordt momenteel gewerkt met de aanpak 1Gezin1Plan. Nu deze methode op verschillende plekken wordt uitgevoerd, is het belangrijk om na te gaan of dit ook daadwerkelijk bijdraagt aan het versterken van de eigen kracht van gezinnen, hun sociale netwerk en de grip op hun eigen leven. Daartoe wordt de aanpak via verschillende methoden wetenschappelijk onderzocht op de mogelijke effecten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729111013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.J.H. Gilsing
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut