Mobiele menu

Outcome of Psychosis: Heterogeneity Explained by Long-lasting Individual Attributes (OPHELIA)

De eerste 10 jaar na een eerste psychose zijn bepalend voor het verdere beloop van psychische gezondheid. In de OPHELIA-studie zullen gedurende deze kritische periode 512 patiënten worden gevolgd.

Focus

De studie focust zich op de volgende punten:

  • existentiële waarden van het individu
  • de natuurlijke variatie in behandeling
  • de gen-omgeving interacties, zoals de sociale omgeving.

Dit project bouwt verder op de HAMLETT-studie, een gerandomiseerde behandelstudie waarin mensen vanaf hun eerste psychose gevolgd worden. Een deel van de deelnemers gebruikt hierbij antipsychotica en een deel niet. Deze studie loopt momenteel al in 24 Nederlandse centra, wat de OPHELIA-studie een mooie kickstart zal geven.

Werkwijze

Met kwalitatieve interviews en kwantitatieve metingen worden existentiële, psychologische en sociale factoren in kaart gebracht. Op basis hiervan worden instrumenten ontwikkeld om de behandeling voor psychotische stoornissen optimaal af te stemmen op individuele behoeften. Een voorbeeld hiervan kan een website zijn die aan de hand van persoonlijke kenmerken het risico op terugval kan berekenen.

Meer informatie

Producten

Titel: Dopamine D2 binding affinity of antipsychotic medication predicts relapse within 12 months after remission from a first episode of psychosis.
Auteur: Franciska de Beer, Shiral Gangadin, Joran Lokkerbol, Sanne Koops, HAMLETT and OPHELIA Consortium, Iris Sommer
Titel: Outcome of Psychosis: Heterogeneity Explained by Long-lasting Individual Attributes - Personal & existential recovery
Auteur: Sanne Koops
Titel: Medication strategies in first episode psychosis patients: A survey among psychiatrists
Auteur: Kikkert MJ, Veling W, de Haan L, Begemann MJH, de Koning M, HAMLETT and OPHELIA Consortium,Sommer IE
Magazine: Early Intervention in Psychiatry
Begin- en eindpagina:
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eip.13138

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636340001
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2020
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. I.E.C. Sommer
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen