Mobiele menu

Over de drempel

Projectomschrijving

Als praktijk trachtte wij bij het uitbreken van COVID-19 onze cliënten hulp aan te bieden via EHealth oplossingen in de vorm van videoconsulten. Onze cliënten zagen geen meerwaarde. Daarom zijn we gaan zoeken naar oplossingen om onze cliënten over de drempel te helpen en gebruik te maken van EHealth. Dit doen wij door middel van een belscript waarbij mensen worden geïnformeerd over de mogelijkheden van EHealth toepassingen in de fysiotherapiepraktijk. Bij het gebruik van dit belscript ontvangen wij coaching op het gebruik van het belscript. Op dit moment, 29 september 2020, zitten wij in fase 3 van het traject en kunnen wij gaan starten met het aanbieden van EHealth aan onze cliënten via het belscript.

Meer informatie over het belscript of coaching hierop?
e.gierman@wijnhoven-gierman.nl
carolien@fysiotherapieopmaat.nl
mark@hcic.nl

Verslagen


Eindverslag

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Wellicht ervaart u ook problemen met het implementeren van EHealth in uw dagelijkse werkwijze. Zowel bij de therapeut als bij patiënten ligt hier een drempel. En wij vroegen ons af hoe we EHealth daadwerkelijk een meerwaarde konden laten zijn binnen onze praktijk. Vraagt u zich dat ook af? Lees dan even verder. Wij hebben specifiek hiervoor coaching gezocht. Carolien Janssen en Mark van Wijngaarden ontwikkelde een belscript. Dit belscript is middels coaching sessies geïmplementeerd in de praktijk. Het coaching traject bestond uit teamgesprekken en individuele coaching. Denkt u erover om ook een coach te betrekken bij implementatie van EHealth binnen uw bedrijf? Wij hebben ervaren dat het belangrijk is om het gehele bedrijf erbij te betrekken: de praktijkeigenaar, de therapeuten en het secretariaat. We hebben onderling geoefend en onder begeleiding van de coach bekeken welke bezwaren en oplossingen er zijn.

Samenvatting van de aanvraag

“Als individuele praktijk ervaren wij dat het implementeren van E-Health vraagt om coaching van de fysiotherapeuten die in onze praktijk werkzaam zijn. Er is informatie te vinden over de invulling van een E-Health consult met een client. Echter is er nog onvoldoende informatie te vinden over de wijze waarop een client kan worden uitgenodigd om gebruik te maken van deze E-Health toepassingen. Door stap voor stap het belscript “Over de drempel” te volgen wordt coaching heel concreet op het vraagstuk ingezet. Als groep van praktijken willen wij meewerken aan vereenvoudiging en verduidelijking van het belscript zodat het voor meerdere fysiotherapiepraktijken kan worden ingezet indien deze praktijken dit wensen. Het verbeterde belscript zal aan het einde van dit traject, te weten begin januari 2021 via diverse kanalen worden gedeeld met onze beroepsgroep. “

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002528
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dipl. Phys. E.H. Gierman
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie en Manuele Therapie Wijnhoven-Gierman