Mobiele menu

Over grenzen heen - doorontwikkeling Passend Vervoer

Passend vervoer voor mensen met verward gedrag betekent altijd noodzakelijk gedifferentieerd, vaak prikkelarm, vervoer. Vervoer dat zoveel mogelijk aansluit bij de problematiek en behoeften van diegene die wordt vervoerd én waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de eigen kracht en eigen mogelijkheden.

Doel

Ervaringsdeskundigen en naasten, gemeenten, politie, GGD’en, ambulancevervoer, Zorgbelang Gelderland/Utrecht en ketenpartners hebben vanuit dit gedachtengoed een pilot rond triage en vervoer ingericht (in het verzorgingsgebied van GGz Centraal) welke domein- en regio-overstijgend is, waarin de burger centraal staat en waarbij de benadering die past bij positieve gezondheid leidend is. Het doel is de toeleiding naar passende triage en hulpverlening voor personen met verward gedrag te verbeteren. De pilot is 1 september 2018 van start gegaan.

Resultaten

Binnen het project “Over grenzen heen” is door meerdere partijen in de acute keten samengewerkt om passend vervoer voor psychiatrische patiënten mogelijk te maken. Politie en ambulance als dat moet en alternatief vervoer door de GGz vervoersdienst als dat kan, waarbij het belang van de patiënt voorop staat. Hier stelt de ggz deskundige (behandelaar) de indicatie voor het vervoer vast.
De pilot heeft opgeleverd dat er intensief samengewerkt wordt in de acute keten. De patiënten worden vervoerd op een manier die past bij hun situatie en de begeleiders zetten in op de-escalatie, rust en normalisatie. De cliëntervaringen laten duidelijk zien dat patiënten hier baat bij hebben. Alle betrokken partijen zijn het eens dat het succes zit in de ervaringen van de patiënten en de intensievere samenwerking in de acute keten.

Verslagen


Eindverslag

Binnen het project “ Over grenzen heen” is door meerdere partijen in de acute keten samengewerkt om Passend vervoer voor psychiatrische patiënten mogelijk te maken. Politie en ambulance als dat moet, alternatief vervoer door de GGz vervoersdienst als dat kan, waarbij het belang van de patiënt voorop staat. De ggz deskundige( behandelaar) stelt de indicatie voor vervoer vast. De pilot heeft opgeleverd dat er intensief samengewerkt wordt in de acute keten, daarmee is de inzet van partijen efficiënt. De patiënten worden vervoerd op een manier die past bij hun situatie, de begeleiders zetten in op de-escalatie, rust en normalisatie. De clientervaringen laten duidelijk zien dat patiënten hier baat bij hebben. Alle betrokken partijen zijn het eens dat het succes zit in de ervaringen van de patiënten en de intensievere samenwerking in de acute keten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638040014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Griep
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Centraal

Telefoon: 06 10 55 87 99
E-mail: k.griep@ggzcentraal.nl
Bekijk de projectwebsite
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren.