Mobiele menu

Overgangssubsidie Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten Stichting Koninklijke Kentalis

Een zintuiglijke beperking heeft vaak levenslang invloed op alle facetten van het leven. Bij Kentalis werken ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers - samen met collega ZG-instellingen - aan het ontwikkelen en implementeren van kennis om de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te kunnen geven.

We doen dat via drie programmalijnen: Taalontwikkelingsstoornissen, Doof/slechthorend en Communicatief Meervoudig Beperkt/Doofblind. Via voorlichting & kennisoverdracht delen professionals en ervaringsdeskundigen kennis en ervaringen over het leven met een zintuiglijke beperking. Zodat mensen met een zintuigelijke beperking op gelijke voet met anderen kunnen participeren in de samenleving.

In 2019 werken wij samen met de gehele sector en doelgroepvertegenwoordigers aan een driejarig deelsectorplan waarin vragen van mensen met een zintuiglijke beperking en hun persoonlijke en professionele netwerk leidend zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
637002003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Dwarswaard
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Kentalis