Mobiele menu

Overstijgend leren van calamiteiten vertalen naar verbeteren in de praktijk: De Nederlandse Resilience Analysis Grid (RAG-NL) als Safety-II interventietool

In ziekenhuizen werken zorgteams elke dag om veilige zorg te bieden. Het komt echter voor dat onverwacht iets mis gaat, waardoor een patiënt schade oploopt. Bij ernstige schade spreken we van een calamiteit. Om calamiteiten te voorkomen doen ziekenhuizen onderzoek en stellen verbetermaatregelen op. Sommige maatregelen leiden tot verbeteringen. Andere maatregelen stranden. Van beide situaties kan worden geleerd.

Doel

Wat maakt dat ziekenhuizen een verbetermaatregel succesvol invoeren? We kijken in dit onderzoek, met zorgteams binnen ziekenhuizen, hoe maatregelen het beste kunnen aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Werkwijze

We doen dit door naar de veerkracht van zorgteams te kijken met de Resilience Analysis Grid. Zorgverleners reflecteren hierbij met hun team op de dagelijkse praktijk, wat daarin goed gaat en wat nog beter kan. Zo leren zij hoe ze verbeteringen het beste kunnen implementeren. Dit helpt ziekenhuizen om duurzaam te leren volgens het Safety-II-gedachtegoed en nog veiligere zorg te bieden.

Samenwerking

Dit onderzoek is een co-creatie van Nivel, MediRisk en SAZ Kennisnetwerk Patiëntveiligheid. Er word gestreefd een interventie te ontwikkelen die alle 29 aangesloten SAZ-ziekenhuizen in staat stelt om van elkaar te leren.

Kenmerken

Projectnummer:
10130022210021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ir. L.H.D. van Tuyl
Verantwoordelijke organisatie:
Nivel
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.