Overtreatment with intravenous immunoglobulin in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) leidt tot spierzwakte en gevoelsstoornissen en wordt vaak langdurig met intraveneus immunoglobuline (IVIg) behandeld. IVIg kan leiden tot ongemak en bijwerkingen en het leidt tot zeer hoge kosten.

Onderzoek

Het doel van deze studie was om vast te stellen of er sprake is van overbehandeling met IVIg. In deze studie lootten 60 patiënten met langdurige IVIg-behandeling voor afbouw of continueren van IVIg. De primaire uitkomst van de studie was het verschil in beperkingen tussen begin en het einde van de studie. Andere uitkomsten waren onder andere het percentage deelnemers dat achteruitgaat, spierkracht en kwaliteit van leven.

Resultaten

Het belangrijkste resultaat van de studie is dat bij de meeste mensen doorbehandelen met IVIg nodig was. Tegelijkertijd bleek er bij 40% van de patiënten sprake van overbehandeling en kon er gestopt worden met de onderhoudsbehandeling. Patiënten die achteruitgingen herstelden snel naar het oude niveau na het herstarten van de behandeling.
De conclusie is daarom dat afbouwpogingen een belangrijk onderdeel moeten worden van de behandeling van CIDP. Toekomstig onderzoek moet zich vooral richten op het identificeren van markers van ziekteactiviteit (biomarkers) waardoor er beter kan worden voorspeld welke patiënten kunnen proberen af te bouwen.
 

Samenvatting bij start

Intraveneus immunoglobuline (IVIg) is een effectieve behandeling voor chronische inflammatoïre demyeliniserende polyneuropathie (CIDP), een zenuwontsteking die tot krachtverlies en gevoelsstoornissen in armen en benen kan leiden. Uit studies is gebleken dat de ziekte in sommige patiënten niet meer actief is. Deze patiënten worden ten onrechte doorbehandeld met alle ongemakken en mogelijke bijwerkingen. Verder is IVIg zeer kostbaar en schaars.
De voornaamste vraag van deze studie is of er sprake is van overbehandeling met IVIg. Daarnaast wordt er gekeken of patiënten karakteristieken kunnen voorspellen of de ziekte nog actief is. In dit landelijk dubbelblind onderzoek zullen 60 deelnemers worden gerandomiseerd voor doorbehandelen met IVIg of voor geleidelijk afbouwen van IVIg in combinatie met placebo. Bij een geringe achteruitgang zal er herstart worden met IVIg. De resultaten zullen worden samengevat in een landelijke richtlijn met adviezen over IVIg behandeling.

Meer informatie

Producten
Titel: Restabilization after intravenous immunoglobulin withdrawal in patients with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
Auteur: I.M. Lucke, M.E. Adrichem, A.F.J.E. Vrancken, on I.N. van Schaik and F. Eftimov, on behalf of the IOC study team
Titel: Overbehandeling met IVIg in CIDP
Auteur: Max E. Adrichem1, Ilse M. Lucke, Alexander F.J. Vrancken, Luuk Wieske, Rob J. de Haan, Marcel G.W. Dijkgraaf, Esther Brusse, Nicol C. Voermans, Leo H. Visser, Nicolette C. Notermans, Catharina G. Faber, Krista Kuitwaard, Pieter A. van Doorn, Ingemar S.J. Merkies, Ivo N. van Schaik, Filip Eftimov
Titel: Intravenous immunoglobulin overtreatment in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: a double-blind randomized controlled non-inferiority trial (IOC-TRIAL)
Auteur: Max E. Adrichem, Ilse M. Lucke, Alexander F.J. Vrancken, Luuk Wieske, Rob J. de Haan, Marcel G.W. Dijkgraaf, Nicol C. Voermans, Leo H. Visser, Nicolette C. Notermans, Catharina G. Faber, Krista Kuitwaard, Pieter A. van Doorn, Ingemar S.J. Merkies, Ivo N. van Schaik, Filip Eftimov
Titel: Onderhoudsbehandeling intraveneus immunoglobuline (IVIg) in chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)
Auteur: Ilse Lucke, Pieter van Doorn, Alexander Vrancken, Filip Eftimov
Verslagen

Eindverslag

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) leidt tot spierzwakte en gevoelsstoornissen en wordt vaak langdurig met intraveneus immunoglobuline (IVIg) behandeld. IVIg kan leiden tot ongemak en bijwerkingen en het leidt tot zeer hoge kosten. Het doel van deze studie was om vast te stellen of er inderdaad sprake is van overbehandeling met IVIg.

In deze studie lootten 60 patiënten met langdurige IVIg behandeling voor afbouw of continueren van IVIg. De primaire uitkomst van de studie was het verschil in beperkingen tussen begin en het einde van de studie. Andere uitkomsten waren o.a. het percentage deelnemers dat achteruitgaat, spierkracht en kwaliteit van leven. Wij vonden op al deze maten geen verschillen tussen beide groepen. In de afbouw groep bleef 40% van de patiënten stabiel zonder behandeling. Patiënten die achteruitgingen herstelden snel naar het oude niveau na het herstarten van de behandeling.
We concludeerden dat in de meeste mensen behandeling met IVIg nog steeds nodig is, maar dat er ook sprake is van overbehandeling in sommige patiënten. Afbouwpogingen moeten een belangrijk onderdeel worden van de behandeling van CIDP. Toekomstig onderzoek moet zich vooral richten om het identificeren van markers van ziekteactiviteit (biomarkers) waardoor er beter kan worden voorspeld welke patiënten kunnen proberen af te bouwen.

In dit project wordt onderzocht of er overbehandeling is met onderhoudsbehandeling intraveneuze immunoglobuline (IVIg) in chronische inflammatoire demyeliniserende neuropathie (CIDP). In een dubbelblinde gerandomiseerde studie wordt afbouw van IVIg in combinatie met placebo vergeleken met het doorbehandelen met IVIg. Primaire uitkomst is de verandering op beperkingenniveau tussen baseline en het eindpunt van de studie. Deelnemers die verslechteren tijdens afbouw van IVIg worden behandeld volgens een vast restabilisatieprotocol. Door gebrek aan bewijs uit de literatuur en richtlijnen over de lange termijn behandeling in CIDP, bestaat er uitgesproken variatie in de behandeling van CIDP. Doel van dit project is om landelijke richtlijnen voor lange termijn behandeling met IVIg in CIDP samen te stellen die bijdragen aan de uniformiteit in de behandeling van CIDP.

Samenvatting van de aanvraag
Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP) is characterized by inflammation of the outer nerve layer causing weakness and/or sensory symptoms and signs in arms and legs. Recent studies have suggested overtreatment in patients with intravenous immunoglobulin (IVIg) maintenance treatment but the extent of overtreatment is unknown. Preventing overtreatment with IVIg is important because regular infusions may lead to discomfort, adverse events and high health care costs. The primary objective of this multicentre double-blind non-inferiority study is to determine whether patients are overtreated with maintenance IVIg treatment and to reduce overtreatment-associated patients’ burden and health care costs. Patients will be randomized into continuing IVIg treatment as previously administered or to placebo and followed for 4 months. Primary outcome is defined as the difference between the mean Rasch-Overall Disability Scale score, a sensitive CIDP-specific disability scale. The study will be conducted by the Dutch CIDP study group in collaboration with the international Inflammatory Neuropathy Consortium, the Dutch CIDP patient Group (Spierziekten Nederland) and Sanquin, the Dutch Blood Supply Foundation which will co-finance the study. The results will be used to provide recommendations for IVIg withdrawal trials which will be summarized in a national treatment guideline and will be used for future updates of the international EFNS/PNS CIDP guidelines.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
836021010
Looptijd:
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. I.N. van Schaik
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC