Mobiele menu

Oxidatieve stress in bronchopulmonale dysplasie

Producten

Titel: Absence of thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor protects against sepsis-induced liver injury in mice
Auteur: Renckens R, Roelofs JJ, ter Horst SA, van 't Veer C, Havik SR, Florquin S, Wagenaar GT, Meijers JC, van der Poll T
Magazine: Journal of Immunology
Titel: Pentoxifylline reduces fibrin deposition and prolongs survival in neonatal hyperoxic lung injury
Auteur: ter Horst SA, Wagenaar GT, de Boer E, van Gastelen MA, Meijers JC, Biemond BJ, Poorthuis BJ, Walther FJ
Magazine: Journal of Applied Physiology
Titel: Gene expression profile and histopathology of experimental bronchopulmonary dysplasia induced by prolonged oxidative stress
Auteur: Wagenaar GT, ter Horst SA, van Gastelen MA, Leijser LM, Mauad T, van der Velden PA, de Heer E, Hiemstra PS, Poorthuis BJ, Walther FJ
Magazine: Free Radical Biology & Medicine
Titel: Spatial and temporal expression of surfactant proteins in hyperoxia-induced neonatal rat injury
Auteur: ter Horst SA, Fijlstra M, Sengupta S, Walther FJ, Wagenaar GT
Magazine: BMC Pulmonary Medicine
Titel: Inhaled nitric oxide attenuates pulmonary inflammation and fibrin deposition and prolongs survival in hyperoxic lung injury
Auteur: ter Horst SA, Walther FJ, Poorthuis BJ, Hiemstra PS, Wagenaar GT
Magazine: American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology
Titel: Oxidative stress in experimental bronchopulmonary dysplasia
Auteur: Simone A.J. ter Horst

Verslagen


Eindverslag

Bronchopulmonale dysplasie (BPD) is een chronische longziekte van ernstig premature pasgeborenen die tijdens de neonatale beademd werden en extra zuurstof kregen toegediend voor de behandeling van respiratoir falen door longimmaturiteit en surfactant deficientie (RDS). De karakterisatie van een prematuur ratten model met experimentale bronchopulmonale dysplasie vergroot de mogelijkheden voor uitgebreid laboratorium onderzoek naar deze aandoening, maar zal nooit de humane klinische setting volledig kunnen evenaren. Zowel het gebruik van fosfodiesteraseremmers als inhalatie van stikstofoxide (iNO) zijn veelbelovende nieuwe therapeutische mogelijkheden en zouden misschien in de toekomst een rol kunnen spelen in de behandeling van premature neonaten met RDS en een verhoogde kans op de ontwikkeling van BPD. Het onderzoek suggereert verder dat interruptie van de vicieuze cirkel van ontsteking en stolling in BPD de morbiditeit en mortaliteit van premature neonaten met BPD kan verbeteren. Vervolgstudies zouden zich moeten richten op het gebruik van meer specifieke fosfodiesterase-4 en -5 remmers in combinatie met inhalatie van stikstofoxide.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
92003213
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2002
2009
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.J. Walther
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center