Mobiele menu

Pain in endometriosis and Lifestyle (PEARL). Effectiveness of a dietary intervention and cognitive behavioral therapy in endometriosis-associated pain

Projectomschrijving
Endometriose veroorzaakt pijn en verminderde kwaliteit van leven. Bestaande behandelingen schieten tekort. We willen weten of (een combinatie van leefstijlinterventies) de behandeling van endometrioseklachten kan verbeteren. Welke effecten hebben een ontstekingsremmend dieet, wel of niet in combinatie met psychologische begeleiding in de vorm van cognitieve gedragstherapie, op pijn en kwaliteit van leven bij personen met endometriose? En welke effecten hebben deze interventies op de samenstelling van bloed, menstruatievloeistof, ontlasting en vaginaal vocht?

Doel
Onderzoeken of een ontstekingsremmend dieet, wel of niet in combinatie met psychologische begeleiding in de vorm van cognitieve gedragstherapie, een positief effect hebben op pijn en kwaliteit van leven bij personen met endometriose, en ontrafelen welke mechanismen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Aanpak/werkwijze
Door loting worden deelnemers aan het onderzoek in groepen verdeeld: 1) standaardbehandeling, 2) dieet, 3) dieet en psychologische begeleiding. Groep 1 krijgt de standaardbehandeling voor endometriose. Groep 2 krijgt standaardbehandeling en volgt drie maanden een ontstekingsremmend dieet onder begeleiding van een dietiste. Groep 3 krijgt de standaardbehandeling, volgt het ontstekingsremmend dieet met een dietiste, en krijgt cognitieve gedragstherapie. Er worden vragenlijsten over pijn en kwaliteit van leven ingevuld, en over kwaliteit en samenstelling van het dieet. Ook worden bloed, menstruatievocht, ontlasting en een vaginaal uitstrijkje afgenomen om veranderingen te meten om het mogelijke effect van het dieet te verklaren.

Samenwerkingspartners
In het project werken we samen met gynaecologen en psychologen uit Rijnstate, JBZ, Amfiaziekenhuis en Catharinaziekenhuis. Daarnaast zijn een dietiste en immunologisch onderzoekers uit het Radboudumc en wetenschappers uit het Donders Instituut en uit de WUR betrokken. Ook de Endometriose Stichting doet mee.

Door de samenwerking kunnen we voldoende deelnemers includeren voor de studie. De onderzoekers uit verschillende specialismen en van verschillende instituten zorgen ervoor dat we het onderzoek zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren, vanuit de specifieke expertise van alle betrokken vakgebieden. De Endometriose Stichting denkt actief mee om de belangen van de personen met endometriose te behartigen.

Verwachte resultaten
We verwachten dat deelnemers minder pijn en een betere kwaliteit van leven ervaren door het dieet. De psychologische begeleiding geeft hen hopelijk meer inzicht in de afwijking endometriose en kan hen helpen om motivatie te houden om het dieet vol te houden. We verwachten met de metingen in bloed, menstruatievocht, ontlasting en vaginaal vocht het biologische mechanisme achter het effect van het ontstekingsremmend dieet te kunnen verklaren. 

Kenmerken

Projectnummer:
10930012310014
Looptijd: 13%
Looptijd: 13 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. Annemiek Nap
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum