Mobiele menu

Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat

Het aantal palliatieve patiënten met een migratieachtergrond neemt toe. Zij kunnen andere wensen en behoeften hebben in de palliatieve zorg.

Doel

We willen vernieuwingen in de palliatieve zorg uit andere Palliantieprojecten meer laten aansluiten bij wensen en behoeften van mensen met een migratieachtergrond. Zo dragen vernieuwingen die voortkomen uit deze projecten bij aan een gelijke toegang en kwaliteit van zorg.

Aanpak/werkwijze

Op basis van literatuuronderzoek en expertraadpleging ontwikkelden we de handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten, zodat onderzoekers meer rekening kunnen houden met diversiteit binnen hun projecten. Met dit instrument beoordeelden 7 Palliantieprojecten in een pilotstudie de diversiteitsgevoeligheid van hun project. Ook ontwikkelden we strategieën om projecten diversiteitsgevoeliger te maken. In 2 projecten zijn die strategieën ingezet.

Resultaten

De ontwikkelde kennis en instrumenten zijn verzameld in een online toolbox. Zo kunnen projectleiders vernieuwingen uit onderzoek in de palliatieve zorg ten goede laten komen aan alle patiënten.

ZonMw en diversiteit

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Iedereen heeft recht op een goede gezondheid en passende zorg. Ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur of culturele achtergrond. In de palliatieve fase kunnen wensen en behoeften rondom het levenseinde anders zijn voor mensen met verschillende culturele achtergronden. Daarom financieren we vanuit ons programma Palliantie in inclusiviteit en diversiteit in onderzoek.

De adviezen en handvatten in de toolbox 'Diversiteit in palliatieve zorgprojecten' zijn inmiddels compleet. Onderzoeker Marieke Torensma en ACP-projectleider Annicka van der Plas benadrukken hoe bruikbaar en duidelijk de toolbox is.

> Lees het interview

Afbeelding

Producten

Titel: Handreiking Diversiteit in Palliatieve zorgprojecten
Auteur: Amsterdam UMC (Universiteit van Amsterdam & VU)
Link: http://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl
Titel: Involving underserved patient populations in research
Auteur: Suurmond, Jeanine, Torensma, Marieke
Magazine: British Medical Journal
Titel: Diversity in palliative care: development of an instrument to assess diversity responsiveness of research and intervention projects.
Auteur: M. Torensma, X. de Voogd, M.G. Oosterveld-Vlug, B.D. Onwuteaka-Philipsen, D.L. Willems & J.L. Suurmond
Titel: DEFINING A FRAMEWORK FOR DIVERSITY RESPONSIVE PALLIATIVE CARE RENEWAL PROJECTS: A Delphi Study
Auteur: K. Strackee

Verslagen


Eindverslag

Aanleiding
Het aantal palliatieve patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond neemt toe. Zij kunnen andere wensen en behoeften hebben t.o.v. de palliatieve zorg. Het doel van ons project is geweest om vernieuwingen in de palliatieve zorg (Palliantie projecten) te laten aansluiten bij wensen en behoeften van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond opdat vernieuwingen die voortkomen uit deze projecten bijdrage aan gelijke toegang en kwaliteit van zorg.

Onderzoek & Resultaten
Op basis van literatuuronderzoek en expertraadpleging is de Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten ontwikkeld. In een pilot studie hebben zeven Palliantie projecten aan de hand van dit instrument de diversiteit sensitiviteit / responsiviteit van hun project beoordeeld. In twee projecten zijn strategieën om de diversiteit sensitiviteit / responsiviteit te vergroten geïmplementeerd.

Impact
De ontwikkelde kennis en instrumenten zijn verzameld in een online toolbox opdat projectleiders en onderzoekers vernieuwingen in de palliatieve zorg ten goede kunnen laten komen aan alle patiënten.

Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat

Doelstelling
Doel van het project is het ontwikkelen en implementeren van strategieën om verbeteringen in de palliatieve zorg beter te laten aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten van diverse (etnische) herkomst.

Waarom dit project?
Ondanks diverse initiatieven is diversiteitssensitieve palliatieve zorg altijd een geïsoleerd aanbod gebleven en nauwelijks geïntegreerd in het reguliere aanbod. In dit project zullen wij voor vijf door Palliantie toegekende projecten onderzoeken hoe ze rekening houden met behoeften en wensen van migranten. Hiervoor ontwikkelen wij een ´diversiteitmeetlat´ en beoordelen wij 5 Palliantieprojecten mbv dit instrument. Daarna ontwikkelen we strategieën om de projecten cultuursensitiever te maken.

Resultaten
Deze strategieën worden geïmplementeerd bij 2 projecten. De opgedane kennis wordt in een toolbox verzameld en landelijk verspreid zodat projectleiders en onderzoekers vernieuwingen in de palliatieve zorg ten goede kunnen laten komen aan alle patiënten. Het project loopt van mei 2017 – mei 2020.

Projectleider
Jeanine Suurmond
Email: J.suurmond [at] amc.uva.nl (J[dot]suurmond[at]amc[dot]uva[dot]nl)
Tel: 020 5662095

Kenmerken

Projectnummer:
844001303
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.L. Suurmond
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC