Mobiele menu

Pandemic Preparedness Plan for common Neurodegenerative Diseases (PREP-ND)

Tijdens de COVID-19 pandemie konden of durfden veel patiënten met vergeetachtigheid of bewegingsstoornissen niet of later terecht bij hun zorgverleners. Deze verminderde toegankelijkheid tot zorg heeft de kwaliteit van leven voor deze patiënten en hun naasten waarschijnlijk geen goed gedaan. 

Doel

In dit project stelt een werkgroep van internationale experts samen met patiënten een plan op hoe wij de toegang tot zorg voor personen met neurodegeneratieve ziekten, zoals dementie of de ziekte van Parkinson, kunnen behouden wanneer deze door een (toekomstige) pandemie onder druk komt te staan. 

Aanpak

De werkgroep brengt ervaringen en gegevens uit zowel huisartspraktijken als ziekenhuizen samen om zo tot adviezen te komen als er een (corona) virusuitbraak opleeft. Wij splitsen deze adviezen op in drie fasen van de reis van de patiënt: de fase voordat er diagnostiek heeft plaatsgevonden, de fase van diagnostiek en de fase na diagnostiek. Deze werkgroep zet de geleerde lessen om in een plan, om zo goed voorbereid te zijn op een nieuwe (golf van de) pandemie. Zo houden kwetsbare patiënten ook tijdens een pandemie toegang tot zorg, en kan wetenschappelijk onderzoek naar neurodegeneratieve ziekten doorgaan.

Meer informatie

Hulp bij dementie en corona website Alzheimer Nederland

Kenmerken

Projectnummer:
10510062120001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. SL. Licher
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum