Mobiele menu

Paracetamol or NSAIDs in acute musculoskeletal syndromes The PanAm Study

Samenvatting na afronding

Traumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat (verzwikkingen of kneuzingen van
armen of benen) komen vaak voor. Pijnmedicatie is belangrijk bij de behandeling hiervan,
maar er was onvoldoende bewijs of paracetamol net zo goed werkt als een NSAID (zoals
diclofenac). Met name NSAID's kunnen ernstige bijwerkingen hebben.
Het doel van dit onderzoek was te bewijzen of paracetamol net zo goed werkt als NSAID's bij
behandeling van pijn bij deze letsels. Dit werd gedaan door 547 patiënten met elkaar te
vergelijken. Zij kregen paracetamol 4dd 1000 mg of diclofenac 3dd 50 mg of een combinatie
van beide gedurende drie dagen.

Resultaten

Uit de studie blijkt dat paracetamol net zo effectief is als diclofenac of paracetamol en
diclofenac bij behandeling van pijn bij kneuzingen en verrekkingen van een arm of een been.
Om bijwerkingen te voorkomen wordt dan ook bij deze letsels het gebruik van
paracetamol en niet van diclofenac of andere NSAID’s geadviseerd.

Samenvatting bij start

Traumatische aandoeningen aan het bewegingsapparaat (zoals verzwikkingen of kneuzingen aan armen, polsen, enkels, etc) komen vaak voor op de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpraktijk. Pijnmedicatie is belangrijk bij de behandeling hiervan, de keuze van medicatie is afhankelijk van de voorkeur van de arts. Er is geen wetenschappelijk bewijs of men het beste paracetamol of een NSAID (zoals diclofenac) kan nemen, terwijl de bijwerkingen belangrijk kunnen zijn. Doel
Het doel van dit onderzoek is te bewijzen welke pijnstillers het beste werken bij verzwikkingen of kneuzingen. Opzet
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 3 groepen patiënten met elkaar te vergelijken; patiënten krijgen paracetamol 1000 mg + placebo of diclofenac 50 mg + placebo of paracetamol 1000 mg + diclofenac 50 mg. Alle patiënten krijgen een maagbeschermer, om maag- en darmklachten te voorkomen. Patiënten krijgen een dagboekje mee naar huis, waarin zij pijnscores, eventuele bijwerkingen en hun ervaringen kunnen noteren.

Producten

Titel: Acetaminophen or Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs in Acute Musculoskeletal Trauma: A Multicenter, Double-Blind, Randomized, Clinical Trial
Auteur: Ridderikhof, Milan L., Lirk, Philipp, Goddijn, Helma, Vandewalle, Edwin, Schinkel, Erik, Van Dieren, Susan, Kemper, E. Marleen, Hollmann, Markus W., Goslings, J. Carel
Magazine: Annals of Emergency Medicine
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29033294
Titel: The PanAM study: a multi-center, double-blinded, randomized, non-inferiority study of paracetamol versus non-steroidal anti-inflammatory drugs in treating acute musculoskeletal trauma
Auteur: Ridderikhof ML, Lirk P, Schep NW, Hoeberichts A, Goddijn WT, Luitse JSK, Kemper EM, Dijkgraaf MGW, Hollmann MW, Goslings JC
Magazine: BMC Emergency Medicine
Titel: Medicijnjournaal juli 2016
Auteur: Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik met steun van het ministerie van VWS
Titel: Pijnstilling bij klein traumatisch letsel
Auteur: M. Dankers, M.W. Hollmann, M.L. Ridderikhof

Verslagen


Eindverslag

Traumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat (verzwikkingen of kneuzingen van armen of benen) komen vaak voor. Pijnmedicatie is belangrijk bij de behandeling hiervan, maar er was onvoldoende bewijs of paracetamol net zo goed werkt als een NSAID (zoals diclofenac). Met name NSAID's kunnen ernstige bijwerkingen hebben.

Het doel van dit onderzoek was te bewijzen of paracetamol net zo goed werkt als NSAID's bij behandeling van pijn bij deze letsels. Dit werd gedaan door 547 patiënten met elkaar te vergelijken. Zij kregen paracetamol 4dd 1000 mg of diclofenac 3dd 50 mg of een combinatie van beiden gedurende drie dagen.

Uit de studie blijkt dat paracetamol net zo effectief is als diclofenac of paracetamol + diclofenac bij behandeling van pijn bij kneuzingen en verrekkingen van een arm of een been. Om bijwerkingen te voorkomen adviseren wij dan ook bij deze letsels het gebruik van paracetamol en niet van diclofenac of andere NSAID's.

Kneuzingen en verzwikkingen van armen, benen, polsen of enkels komen vaak voor. Pijnmedicatie is belangrijk bij de behandeling hiervan, echter wetenschappelijk bewijs voor paracetamol of een NSAID, zoals diclofenac, ontbreekt. In de dagelijkse praktijk zal een arts een van deze middelen voorschrijven of nemen patiënten deze zelf "over the counter" aangezien deze medicijnen vrij verkrijgbaar zijn zonder recept.
Het doel van de PanAM Studie is te onderzoeken of paracetamol net zo goed werkt als diclofenac of een combinatie van beide middelen bij volwassen patiënten met een kneuzing of verzwikking. Sinds juli 2013 worden patiënten geincludeerd die loten voor een driedaagse behandeling met paracetamol of diclofenac of paracetamol en diclofenac. Patiënten en behandelaars weten niet voor welke medicatie geloot is (de medicatie is geblindeerd). Alle patiënten krijgen een maagbeschermer. Pijn wordt gemeten met pijnscores op de afdeling Spoedeisende Hulp of bij de huisarts en in de thuissituatie met een zogenaamd pijndagboekje. Na een maand worden patiënten nog eenmaal gebeld, waarna de studie eindigt. Behalve pijnscores worden patiënttevredenheid, eventuele bijwerkingen en gemaakte kosten gemeten. Resultaten worden verwacht vanaf mei 2016.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836011015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.L. Ridderikhof MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC