Mobiele menu

Parkinson Beter (en langer) Thuis

Het project Parkinson Beter (en langer) Thuis vormt een basis voor alle verpleeghuizen in Nederland om de zorg voor Parkinson te verbeteren en is ook voor andere aandoeningen van waarde. Parkinson heeft een enorme impact. Als uitdagingen te groot worden om thuis te blijven functioneren is een revalidatietraject, een kortdurende verpleeghuisopname of dagbehandeling mogelijk. Hiermee kan permanente verpleeghuisopname voorkomen of uitgesteld worden. Een aantal organisaties biedt een programma speciaal gericht op Parkinson. Patiënten en zorgverleners zijn daar heel positief over. In dit project gebruikt ParkinsonNet deze goede voorbeelden om andere organisaties te helpen om de zorg ook goed te richten op Parkinson. Dit wordt gedaan door met 12 verpleeghuisorganisaties een gezamenlijke standaard te schrijven. Dit wordt gedaan door met patiënten, zorgverzekeraars en beroepsorganisaties. Vervolgens helpen ze regio’s om te werken volgens deze standaard. Dit wordt geëvalueerd met betrokken organisaties en door analyse van gegevens over het zorggebruik. Dit project vormt een basis voor alle verpleeghuizen in Nederland om de zorg voor Parkinson te verbeteren en is ook voor andere aandoeningen van waarde.

Doel

Het doel is om een gezamenlijke standaard te schrijven die een basis vormt om de zorg voor Parkinson te verbeteren. Deze basis kan vervolgens toegepast worden voor de zorg van Parkinson in de rest van het land. 

Producten

Titel: Kortdurende Herstelgerichte zorg bij Parkinson. Overeenkomsten en verschillen.
Auteur: Projectgroep Parkinson Beter Thuis
Link: https://www.parkinsonnet.nl/app/uploads/sites/2/2024/03/26-03-24-Prefinal-rapport-Kortdurende-herstelgerichte-zorg-bij-parkinson-overeenkomsten-en-verschillen.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
10020032210005
Looptijd: 65%
Looptijd: 65 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M Munneke
Verantwoordelijke organisatie:
ParkinsonNet