Mobiele menu

Participatie van allochtonen in het ontwikkelen van een integraal Gezond Leven programma, borging, en het ontwikkelen van een methodiek voor het realiseren van doelgroepparticipatie van allochtonen in gezondheidsbevordering

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
40160020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2010
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.D. Ravensberg
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Paramedisch Instituut